Producere energie electrica

  • cel mai mare producator de energie din Romania considerand sursa primara de energie hidro;
  • cel mai mare furnizor de servicii de sistem din Romania (la nivel national, in anul 2022 a asigurat circa 67.15% din banda necesara de reglaj secundar, 65,41% din necesarul de rezerva tertiara rapida la crestere, 10,85% din necesarul de rezerva tertiara rapida la scadere si 100% din serviciul de asigurare a energiei reactive debitata sau absorbita din retea in banda secundara de reglaj a tensiunii), asigurand stabilitatea Sistemului Energetic National.

Energia de proiect tinand cont de capacitatile aflate in licenta de exploatare este de 17,68 TWh/an.

In instalatiile Hidroelectrica sunt in exploatare un numar de 187 capacitati hidro, si o centrala electrica eoliana, cu o putere de 6.480,17 MW.

Cei 6.480,172 MW în exploatare din cadrul SPEEH Hidroelectrica S.A. erau instalaţi în anul 2022 în 188 centrale şi staţii de pompare energetice (din care CHEMP şi MHC cu puteri £ 4 MW erau 52, CHE > 4 MW dar £ 10 MW erau 22, CHE > 10 MW erau 108 și CEE Crucea Nord).

Numarul de grupuri hidro in exploatare este de 429 (din care 124 in centrale cu putere instalata £ 4 MW, 45 in centrale > 4 MW dar £ 10 MW, 249 in CHE > 10 MW) iar 11 sunt grupuri de pompare.

In componenta Centralei Electrice Eoliene intra 36 de grupuri generatoare eoliene a caror putere unitara este de 3MW.

Puterea instalata si energia livrata dupa tipul de amenajare:

      Putere instalată (MW)

Energie livrată (GWh)

Perioada

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Cascadă

2.901,47

2.901,47

2.901,47

9.424

11.157

8.394

Acumulare

3.379,21

3.379,21

3.379,21

5.290

5.480

4.985

Stații

pompare

91,5

91,5

91,5

-

-

-

 

Vârsta medie  2021

Vârsta medie  2022

 

<20 ani

20 – 50 ani

> 50 ani

<20 ani

20 – 50 ani

> 50 ani

 
 

33,43%

55,21%

11,36%

29,74%

58,66%

11,61%

 


Hidroagregatele sunt echipate cu:

  • turbine tip Kaplan; puterea maximă instalată pe grup este de 194,4 MW, la cele 6 grupuri  din CHE Portile de Fier I
  • turbine tip Francis; puterea maxima instalata pe grup este de 167,5 MW, la cele 2 grupuri din CHE Raul Mare.
  • turbine tip Pelton; puterea maxima instalata pe grup este de 170 MW, la cele 3 grupuri din CHE Lotru-Ciunget.
  • turbine tip Bulb si Bulb reversibil; puterea maxima instalata pe grup este de 31,4 MW, la grupurile din CHE Portile de Fier II, 27,5 MW la cele 2 grupuri din CHE Gogosu (bulb clasic) si 13,25 MW la cele 20 grupuri reversibile ale amenajarii Olt Inferior.

Activitatile principale legate direct de producerea de energie sunt:

  • activitatea de EXPLOATARE a echipamentelor hidroenergetice si a constructiilor hidrotehnice;
  • activitatea de MENTENANTA a echipamentelor si constructiilor;
  • alte activitati conexe, dintre care mentionam ecluzarea navelor pe fluviul Dunarea prin cele 2 ecluze ale Sistemului Hidroenergetic si de Navigatie de la Portile de Fier.

 

Obiective hidroenergetice de referinta

Hidroelectrica are in administrare centrale hidroelectrice amplasate strategic pe intreg teritoriul Romaniei. Printre cele mai reprezentative obiective hidroenergetice ale companiei se numara:

Abonati-va la newsletter