Avertizor in interes public

Codul Etic Hidroelectrica definește normele de comportament etic în Hidroelectrica, prin care se asigura un mediu de integritate și încredere, în vederea realizării obiectivelor strategice aprobate de acționari.

Codul Etic Hidroelectrica are caracter obligatoriu şi se aplică în orice moment şi indiferent de poziţia ocupată în cadrul societăţii și a filialelor sale, atât în relaţiile din interiorul organizatiei, cât şi în relaţiile cu clienţii, furnizorii, societatea civilă, comunitatea locală sau alte părţi interesate. Conducerea și angajații societații se vor conforma în litera şi spiritul acestuia.

Conducerea Hidroelectrica consideră că orice formă de încălcare a legii sau a normelor de comportament etic afectează direct si negativ activitatea companiei și pune în pericol Obiectivele strategice ale acesteia.

Conducerea Hidroelectrica susține raportarea de către oricine a încălcărilor legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă.

 

Raportarea încălcării legii și a normelor de comportament etic

În cazul în care un membru al Conducerii, un angajat al Societății sau un partener, dorește să comunice o încălcare a legii sau a normelor de comportament etic, în calitate de avertizor in interes public, inclusiv în mod anonim, trebuie să transmită o raportare in scris la adresa

comportament.etic@hidroelectrica.ro

Pentru a se realiza o soluționare imediata și completă, fiecare raportare trebuie sa contină elemente de identificare concrete în ceea ce priveste fapta care reprezinta/poate reprezenta o incalcare a legii sau a normelor de comportament etic, data/perioada, persoana/persoanele implicate, documente suport, alte detalii cu privire la sesizare.

Fiecare raportare va fi analizată conform procedurii interne. Primirii sesizării va fi confirmată avertizorului in interes public intr-un termen de cel mult 7 zile de la primirea acesteia. Avertizorul in interes public va fi informat cu privire la stadiul actiunilor subsecvente în termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii de primire și, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, pana la solutionarea raportarii, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora.

Consiliul de Supraveghere / Directoratul Hidroelectrica vor fi informați cu privire la rezultatul analizei raportării la finalizarea acesteia.

Raportările avertizorilor în interes public se clasează atunci când:

  1. Raportarea inițială nu conține elemente privind persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii / normelor de comportament etic, precum si, dupa caz, probele în susţinerea raportării, iar avertizorul nu transmite într-un termen de 15 zile calendaristice informatiile solicitate;
  2. În situația în care raportarea nu a fost transmisa anonim, solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal;

 

Toate raportarile privind încălcări ale legilor sau ale normelor de comportament etic care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă sunt strict confidenţiale.

Nici un angajat si nici un partener nu va fi supus la presiuni şi nu va avea de suferit în cazul în care a făcut o sesizare cu buna credinta referitor la nerespectarea legii / Codului etic Hidroelectrica.

Abonati-va la newsletter