MHC Poiana Ruscă - Proiect Hidroelectrica finanțat cu sprijinul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

MHC Poiana Ruscă - Proiect Hidroelectrica finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar disponibil pentru 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România"

Publicat în data de 23 Noiembrie 2021

Unul dintre proiectele Hidroelectrica, MHC Poiana Ruscă a fost calificat cu succes pentru a fi implementat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE si Norvegiene în valoare de 462.000 Euro. Scopul Proiectului este de a crește ponderea producției de energie regenerabilă în mixul energetic total al României, în conformitate cu strategia și politicile UE prin promovarea resurselor regenerabile (hidro) și reducerea emisiilor de CO2, prin dezvoltarea potențialului hidroenergetic al debitului de servitute evacuat în aval de barajul Poiana Ruscă și construirea unei noi centrale de producere a energiei din surse regenerabile complet automatizată, cu o capacitate instalată de 281 kW care va genera o producție anuală estimată de energie de 1.534,34 MWh/an.

Granturile SEE și Norvegiene sunt finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Granturile au două obiective – de a contribui la o Europă egală, atât din punct de vedere social, cât și economic – și de a consolida relațiile dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și cele 15 state beneficiare din Europa. Obiectivul granturilor este de a reduce disparitățile sociale și economice și de a consolida relațiile bilaterale. Acest lucru consolidează piața internă, conducând la o Europă mai prosperă.

Prin implementarea acestui Proiect, Hidroelectrica, beneficiind de sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul "Programului de Energie din România", va putea dezvolta o nouă capacitate regenerabilă cu cele mai bune rezultate datorită experienței sale în dezvoltarea și implementarea proiectelor hidroenergetice greenfield.

Hidroelectrica este cea mai importantă companie românească de producere a energiei electrice cu o lungă istorie în operarea hidrocentralelor, urmărind dezvoltarea în continuare a unui sistem energetic durabil, axat pe realizarea obiectivelor sale strategice, conturat în așa fel încât să maximizeze oportunitățile de progres.

Hidroelectrica și-a declarat intenția de a-și urma interesul în domeniul energiei regenerabile, păstrând eticheta de companie 100% verde în centrul valorilor sale.

Toate proiectele de dezvoltare ale companiei au ca punct de convergență tehnologii de producție ecologice și durabile și rămân în mare parte destinate sectorului hidroenergetic și dezvoltării potențialului hidroenergetic național.

Hidroelectrica a depus o aplicație pentru finanțarea Proiectului MHC Poiana Ruscă, a îndeplinit toți termenii și condițiile prevăzute în Apelul 1.1 "Creșterea capacității de livrare a energiei regenerabile" – Hidroenergie, prin contribuția excelentă a echipei de proiect și, la finalul procesului de evaluare realizat de Innovation Norway, i-a fost aprobat un sprijin financiar de 462.000 Euro prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021,  în cadrul "Programului de Energie din România" pentru implementarea unui proiect de realizare a unei microhidrocentrale noi.

Punerea în aplicare a acestui proiect va avea un impact social puternic și pozitiv pe termen lung și scurt, în contextul politicilor actuale ale UE de decarbonizare, care vizează reducerea ponderii energiei produse din utilizarea combustibililor fosili și, în special, a cărbunelui și utilizarea resurselor regenerabile disponibile. Proiectul își propune să dezvolte potențialul hidroenergetic al debitului de servitute  evacuat în aval barajul Poiana Ruscă și să producă energie electrică din resurse regenerabile, cu zero emisii de CO2, într-un nouă microhidrocentrală conectată la rețea.

În urma scenariilor analizate și cu accent pe dezvoltarea potențialului hidroenergetic al debitului de servitute impus în avalul barajului Poiana Rusca, prin realizarea unei microhidrocentrale (MHC) complet automatizate, având în vedere aspectele tehnico-economice, financiare, de sustenabilitate și de risc, s-a ales pentru implementarea proiectului un scenariu care prezintă cele mai bune avantaje în ceea ce privește amplasarea centralei,  costurile de investiții, eficiența operațională, producția de energie, indicatorii financiari și aspectele de mediu.

Investiția răspunde tendințelor pieței în vederea alinierii la reglementările UE privind gazele cu efect de seră (CO2) și este în conformitate cu obiectivul "Programului de Energie din România" – Apelul 1.1: "Creșterea capacității de furnizare a energiei regenerabile – Hidroenergie" – Energie regenerabilă, respectiv "Mai puțină energie cu emisii ridicate de dioxid de carbon și o securitate sporită a aprovizionării".

Proiectul va contribui direct la indicatorii menționați în cererea de finanțare, după cum urmează:

 • Indicatori de rezultat
 1. Reduceri anuale ale emisiilor de CO2: 0 emisii generate și 1.304 tCO2 economisite pe an producând energie cu resurse hidro în loc de cărbune;
 2. Energie produsă din surse hidroenergetice: 1.534,344 MWh/an conform Studiului de Fezabilitate (SF);
 3. Crestere anuala a cifrei de afaceri: 76.717 Euro;
 4. Cresterea anuala a profitului operational net: profit operational pentru primul an 73.741 Euro
 • Indicatori de realizare
 1. Capacitate instalata de producere a energiei electrice hidroelectrice: 0,281 MW;
 2. Numărul de instalații noi sau recondiționate pentru producția de energie hidroelectrică: 1 MHC nouă;
 3. Numărul de locuri de muncă create în timpul implementării proiectului: 10 locuri de muncă în perioada de execuție;

Microhidrocentrala este o instalație complet automatizată, fără personal permanent.

Detaliile tehnice ale echipamentului sunt:

 • Putere maxima turbina: 281 kW
 • Debit nominal: 0,6 m³/s
 • Căderea netă maximă: 49,55 m
 • Putere nominală generator: 320 kVA
 • Tensiune generator: 400V
 • Tensiune rețea: 0,4kV / 50Hz
 • Turația: 1000 rpm

Proiectul MHC Poiana Ruscă are ca scop dezvoltarea potentialului hidroenergetic prin folosirea debitului de rezervă impus în aval de barajul Poiana Ruscă într-o nouă microhidrocentrală automatizată conectată la retea, cu o capacitate instalată de 0,281 MW, care generează 1.534,344 MWh/an, energie verde cu zero emisii de CO2 pe intreaga durată de viață proiectată a unității.

Proiectul nu are niciun impact asupra mediului și asupra societății, soluția implementată fiind una simplă, cu o tehnologie dovedită și matură în domeniul hidroenergetic, unde Hidroelectrica are o vastă experiență.

Costurile eligibile totale ale proiectului sunt de 771.049 euro, din care 60% sau 462.000 euro vor fi suportate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul "Programului de Energie din România", cu condiția ca Hidroelectrica să dovedească faptul că întregul proiect va fi condus conform regulilor acestui mecanism financiar.

Proiectul a început oficial în data de 22 octombrie 2021 și, din cauza complexității, va fi implementat până la 30 iunie 2023.

Proiectul de promovare și dezvoltare a MHC Poiana Ruscă are, de asemenea, un efect de replicare pentru alte amenajari hidroenergetice similare, unde există încă un potențial regenerabil neexploatat.

Informații relevante:

Islanda, Liechtenstein și Norvegia au o politică de toleranță zero față de corupție și gestionarea defectuoasă a Granturilor SEE și Norvegiene. Plângerile și alertele privind suspiciunile de nereguli pot fi transmise direct oricărei agenții implicate în punerea în aplicare a schemelor de granturi, inclusiv Oficiului mecanismului financiar (FMO). Granturile SEE și Norvegiene urmează o politică de bună guvernanță, iar punerea lor în aplicare se bazează pe principiile deschiderii, transparenței și responsabilității.

Hidroelectrica a implementat Planul de Integritate, care conține printre acțiuni, semnarea unei declarații de aderare la strategia națională, codul de etică al companiei, procese specifice, traininguri etc. conform Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, HG 583/2016.

În implementarea acestui proiect, precum și în toate celelalte activități, Hidroelectrica respectă principiile bunei guvernări. Hidroelectrica are un cod de guvernanță corporativă care sintetizează, într-un singur document principalele cerințe legale, reglementări și reguli interne aplicabile în companie. Acesta poate fi consultat pe site și reprezintă un sistem integrat de valori, principii și reguli care asigură funcționarea Companiei într-un mod responsabil, transparent și specific, bazându-se pe legislația românească specifică (Legea 31/1990, OUG 109/2011, OUG 51/2013), principiile elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și bunele practici, standardele naționale și internaționale privind guvernanța corporativă. Codul asigură respectarea drepturilor și tratamentul echitabil al acționarilor, prin protejarea și aplicarea prerogativelor acestora, prin stabilirea rolului și responsabilităților structurilor de guvernanță corporativă, a transparenței și a accesului la informații, prin publicarea regulată într-un mod corect și precis a informațiilor, activelor financiare și operaționale relevante, printr-o comunicare deschisă bazată pe respect și etică în afaceri. Toate activitățile implicate în proiect vor respecta principiul bunei guvernanțe și vor include participarea eficace, responsabilă, transparentă, receptivă a tuturor părților interesate și a părților implicate. De asemenea, ne străduim să ne păstrăm toate operațiunile cât mai inofensive posibil, în ceea ce privește impactul nostru asupra mediului, așa cum se subliniază în descrierea proiectului. Noi avem reguli stricte în ceea ce privește responsabilitatea, ne desfășurăm activitățile și într-un mod eficient și eficace. Avem toleranță ZERO față de corupție în toate activitățile noastre și promovăm o abordare corectă, transparentă și deschisă față de angajații, colaboratorii și partenerii noștri. Hidroelectrica și specialiștii săi au o vastă experiență profesională în construcția și exploatarea capacităților hidroenergetice, care vor fi utilizate pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Documente și site-uri relevante:

 

Comunicate de presa și evenimente

27.09.2021 – comunicare aprobare finanțare EEA&Norway Grants

22.10.2021 – semnare contract finanțare cu Innovation Norway (Grant Offer Letter)

23.11.2021 – comunicat de presă aprobare finanțare EEA&Norway Grants, aparute in urmatoarele publicatii

26-28.10.2022 – prezentare proiect în cadrul evenimentului SIER Conferinta Nationala și Expoziția de Energetică CNEE 2022 (http://www.sier.ro) organizată la Sinaia.

 

Activități derulate și status proiect:

04.01.2022 – lansare procedura de achizitii contract la cheie (anulată, fără oferte depuse la termenul limită) https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100148557

12.01.2022 – semnare contract elaborare Studiu soluție cu E-Distributie Banat S.A. privind racordarea la SEN a MHC Poiana Ruscă

13.04.2022 – relansare procedura de achizitii contract la cheie (anulată, fără oferte depuse la termenul limită) https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140794

11.08.2022 – emitere Autorizație de construire nr. 10 pentru lucrările aferente MHC Poiana Ruscă

13.09.2022 – relansare procedura de achizitii contract la cheie (analiza ofertelor depuse în curs de derulare) https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100155887

26.01.2023 - Semnare contract de lucrari “Proiectare, executie lucrari, fabricatie si montaj echipamente si punere in functiune MHC Poiana Rusca” cu Asocierea formata din UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. – lider de asociere și producătorul de echipamente WWS WASSERKRAFT GmbH – asociat, cu o durata maxima de realizare de 15 luni, in conformitate cu graficul de executie prezentat de Executant in oferta sa;

06.02.2023 –Transmitere  Ordin de incepere a serviciilor de proiectare,, cu o durata de  finalizare de 3 luni, urmand ca ordinal de exeutie a lucrarilor sa fie dat dupa avizarea proiectelor la nivelul Consiliului Tehnico-Economic (CTE)  Hidroelectrica.

24.04.2023 – lansare procedurii publice de achiziție a contractului pentru serviciile proiectare si cele de execuție lucrari pentru racordarea la SEN a MHC Poiana Ruscă (instalații utilizator)

26.04.2023 – semnare Contract de racordare si anexe aferente pentru proiectare si executie racordare la SEN a MHC Poiana Rusca (instalații distribuitor – tarif racordare  - nr. 09241234/ 26.04.2023  cu E-Distributie Banat)

31.05.2023 – avizare la nivelul HIDROELECTRICA, prin Aviz favorabil in CTE HE nr.55/2023, a Expertizei Tehnice și a Proiectului Tehnic pentru realizarea obiectivului MHC Poiana Rusca

05.06.2023– lansare în fabricație a echipamentelor aferente MHC Poiana Ruscă

13.06.2023 - comunicare catre Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Primaria Teregova, a datei de incepere a lucrarilor de executie a obiectivului MHC Poiana Rusca

06.07.2023 – transmitere catre Asocierea formata din UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR și WWS WASSERKRAFT GmbH a Ordinului de incepere a executiei lucrarilor si predarea amplasamentului

28.07.2023 – instalare panouri de informare in amplasament privind demararea lucrarilor de realizare a proiectului

03.08.2023 – lansare procedura de achizitie auditor financiar

10.08.2023 – atribuire contract de racordare pentru serviciile proiectare si cele de execuție lucrari pentru racordarea la SEN a MHC Poiana Ruscă (instalații utilizator) nr. 2006/10.08.2023 cu firma SC COMRANADO SRL

10.08.2023 – încheiere Minută pentru recepția Expertizei Tehnice și a Proiectului Tehnic pentru realizarea obiectivului MHC Poiana Rusca

04.09.2023 – semnare contract prestari servicii de audit

29.09.2023 – finalizare lucrări aferente etapei de realizare decupaje beton în zona de amplasare a noii MHC

Poze si video:

SIER - Conferinta Nationala și Expoziția de Energetică CNEE 2022 

Persoană de contact pentru Proiect

Manuela Horvath

Sef Serviciu Strategie și Relații Instituționale

Hidroelectrica S.A.

adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, București, România

telefon: +4 021 3032575
e-mail: manuela.horvath@hidroelectrica.ro


Fotografii relevante cu proiectul:

Inainte de implementare:

Plan de amplasament:

Locatia proiectului:

Schema MHC:

Executie:

Abonati-va la newsletter