Achizitii sectoriale

Proceduri simplificate proprii

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala Curs "Conducator ambarcatiune cu motor clasa D"

 

Anunt privind achizitia ”Stagiu de instruire si prelungirea valabilitatii talonului la autorizatie ca macaragiu, stivuitorist”

 

Anunt privind achizitia "Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul B"

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala in domeniul sistemului de Control intern managerial

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala "Pregatire in vederea reautorizarii dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice industrial si sustinerea examenului de reautorizare"

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala Curs de pregatire teoretica – electricieni, in vederea prelungirii autorizarii ANRE "electrician autorizat"

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala Curs calificare pentru ocupatia de macaragiu grupa C

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala a consilierilor juridici, inginerilor si economistilor in domeniul contractelor de tip FIDIC

 

UPDATE - Raspuns consolidat

UPDATE - Raspuns solicitari de clarificari

ERATA Anunt privind achizitia "Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica S.A.

Anunt privind achizitia "Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica S.A.

 

Anunt privind achizitia de "Servicii Curs teoretic si practic pentru mentenanta regulatoare de tensiune tip SRATn"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii Perfectionare in Standardul ISO 31000"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii organizare eveniment - Implinirea a 50 de ani de la punerea in functiune a CHE Lotru Ciunget"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru acordare prim ajutor in caz de accident"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in domeniul Guvernantei Corporative"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - Curs teoretic si practic pentru mentenanta regulatoare de tensiune de tip SRATn"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in domeniul Guvernantei Corporative"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - Perfectionare in standardul ISO 31000"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru acordare prim ajutor in caz de accident"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de dezvoltare aplicatie soft pentru implementarea Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale, gestionarea si monitorizarea gradului de realizare a portofoliului de achizitii sectoriale"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru acordare prim ajutor in caz de accident"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in domeniul Guvernantei Corporative"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in domeniul Guvernantei Corporative"

 

Anunt privind achizitia de servicii conexe organizarii de evenimente - Servicii de organizare necesare pentru desfasurarea sesiunii II de teambuilding, Bulgaria, Statiunea Nisipurile de Aur, in perioada 08.09.2022-11.09.2022 pentru aproximativ 70 de persoane

 

Anunt privind achizitia de servicii de organizare eveniment "Trofeul Energeticianului - editia 2022"

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala: curs teoretic si practic de analiza vibratiilor si diagnoza defectelor la hidroagregate

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala in domeniul sistemului de control intern managerial al entitatilor publice

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala in domeniul conflictelor de munca

 

Anunt privind achizitia de prestari servicii - Servicii de formare profesionala a consilierilor juridici in domeniul legislatiei care reglementeaza guvernanta corporativa a întreprinderii publice

 

Anunt privind achizitia de servicii conexe organizarii de evenimente 

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala - Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator responsabil cu Supravegherea si Verificarea tehnica a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul B"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru curs postuniversitar de evaluator de risc in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca"

 

Anunt privind achizitia de servicii "Instruirea si prelungirea valabilitatii talonului la autorizatie, ca macaragiu grupele C si C+E si stivuitorist"

 

Anunt privind achizitia "Servicii conexe organizarii de evenimente"

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala - Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator responsabil cu Supravegherea si verificarea tehnica a Instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul B"

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala in domeniul MsExcel"

 

Anunt privind achizitia "Servicii de restaurant si de servire a mancarii"

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala a consilierilor juridici in domeniul riscurilor si raspunderii partilor in contracte (COD CPV 80530000-8)

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala - cursuri de pregatire teoretica - electricieni, in vederea prelungirii autorizarii ANRE electrician autorizat’’ (cod CPV  80530000-8)

 

Anunt privind achizitia de servicii "Servicii de formare profesionala in scopul actualizarii cunostintelor personalului de paza"

 

Anunt privind achizitia de servicii "Curs pentru Sef serviciu voluntar/ privat pentru situatii de urgenta"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii artistice" - cod CPV 92312000-1 - Servicii artistice

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala pentru curs de calificare, pentru ocupatia de inspector protectie civila" + Caiet de sarcini

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala pentru curs de calificare, pentru ocupatia de macaragiu grupa C" - achizitie reluata

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - in domeniul Risc Management" + Caiet de sarcini

 

Anunt privind achizita de "Servicii de formare profesionala - Curs teoretic si practic de mentenanta si dezvoltarea de aplicatii pentru automante programabile Siemens nivel de baza si avansat"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru curs de calificare pentru ocupatia de macaragiu grupa C"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru curs de calificare, pentru ocupatia de macaragiu grupa C"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - Curs teoretic si practic pentru specializare in termografie"

 

Anunt privind achizitia de servicii "Curs de autorizare ISCIR pentru meseria de fochist"

 

Anunt privind achizitia de “Servicii de formare profesionala - perfecționare pentru ocupația „ARHIVAR” - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala - Rev.2)

 

Anunt privind achizitia ”Curs Expert Achizitii Publice” - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

Anunt privind achizitia de  “Servicii de formare profesionala - cursuri de Guvernanta  Corporativa” - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - curs AUTOCAD" - cod CPV 80530000-8 (Servicii de formare profesionala - Rev. 2)

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de organizare eveniment pentru receptie baraj Gura Apelor" - cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente

 

ERATA Anunt privind achizitia "Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA"

Anunt privind achizitia “Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala: analiza economico-financiara a proiectelor de investitii" - cod CPV: 80530000-8 

 

Anunt privind achizitia "Curs Riscuri de securitate cibernetica pentru sistemele SCADA si Sistemele Industriale de Comanda-Control si Automatizare" - cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Prestari Servicii - cursuri de Guvernanta Corporativa" -  cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de Servicii de formare profesionala - in domeniul Situatii de Urgenta ”Cadru Tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” - cod CPV:80530000-8 (Servicii de formare profesionala-Rev.2)

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - perfectionare pentru ocupatia 'arhivar' - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

ERATA - Anunt privind achizitia de “Servicii de formare profesionala - in domeniul Situatii de Urgenta - Cadru Tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

Anunt privind achizitia de ”Servicii de formare profesionala pentru obtinerea autorizatiei pentru ocupatia stivuitorist” - cod CPV: 80530000-8 (servicii de formare profesionala - rev. 2)

 

Anunt privind achizitia de ”Servicii de formare profesionala pentru prelungirea valabilitatii talonului la autorizatie, ca macaragiu grupele A, C si E si stivuitorist” - cod CPV: 80530000-8 (servicii de formare profesionala - rev. 2)

 

Anunt privind achizitia ”Obtinerea autorizatiei pentru Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul A” - cod CPV: 80530000-8 (servicii de formare profesionala - rev. 2)

 

Anunt privind achizitia servicii de formare profesionala: „Curs de certificare internationala in protectia datelor personale (on-line, in limba engleza)” - cod CPV: 80530000-8 

 

Anunt privind achizitia „Obtinerea autorizatiei pentru Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul A” - cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia ”Servicii de Formare Profesionala in scopul actualizarii cunostintelor personalului de paza”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de ”Cursuri Guvernata Corporativa”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia ”Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor / echipamentelor din domeniul  ISCIR  Modulul B”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de “Servicii de formare profesionala Evaluare, ofertare si decontare lucrari in constructii si instalatii”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in vederea obtinerii autorizatiei de diriginte de santier", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de “Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA”, cod CPV: 85147000-1

 

Anunt privind achizitia de servicii “Instruirea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, la expirarea autorizatiei (macaragii grupa C si stivuitoristi)”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru conducatorii auto - obtinerea atestatului de calificare transport marfa", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - perfectionare pentru prelungirea autorizarii ANRE (electrician autorizat)", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - Dreptul Mediului", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru Situatii de Urgenta, cadru tehnic cu atributii de aparare impotriva incendiilor (AII/SU)", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in domeniul Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu standardul ISO 45001/2018", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - Dreptul Mediului", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia Curs in domeniul "Data protection officer - curs de pregatire pentru certificare CIPP/E si CIPM", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de ”Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – Modulul B”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia Curs in domeniul “Guvernantei Corporative” (2 cursanti), cod CPV 80530000-8

 

Anunt de participare achizitie "Curs in domeniul Guvernantei Corporative" - 5 persoane

 

Anunt de participare achizitie "Curs in domeniul Guvernantei Corporative"

 

"Servicii de formare profesionala in domeniul tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, cod COR 352130" - cod CPV: 80530000-8

 

“Servicii de formare profesionala – Evaluator de risc la securitatea fizica COR 242115” – cod CPV: 80530000-8

 

“Servicii de formare profesionala in domeniul technician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, cod COR 352130” - cod CPV: 80530000-8

 

“Servicii de formare profesionala in domeniul protectiei mediului” - cod CPV: 80530000-8

 

“Servicii de organizare evenimente (servicii de cazare hotel, servicii de restaurant, servicii de reuniuni si conferinte, inchiriere de autobuze şi de autocare cu şofer)”, cod CPV 79952100

 

"Servicii de formare profesionala - Business Counter Intelligence" - cod CPV 80530000-8

 

“Curs de specialitate organizat in conformitate cu OSGG 600/2018 – implementare, monitorizare si actualizare” - cod CPV: 80530000-8

 

Achizitia de produse "Stingatoare de incendiu portabile si mobile"

 

“Servicii de formare profesionala pentru imbunatatirea cunostintelor personalului de paza” conform cerintelor Hotararii Guvernului nr. 301/2012” 9 loturi  - cod CPV: 80530000-8

 

“CURS DE PREGATIRE ELECTRICIENI PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZARII ANRE A 3 (trei) SALARIATI HIDROELECTRICA”  - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

"Servicii de formare profesionala in vederea obtinerii certificatului de competenta profesionala – atestate profesionale pentru personalul angajat in cadrul Serviciului Administrarea Patrimoniului SH Sebes", cod CPV: 80530000-8

 

"Servicii de formare profesionala pentru salariatii (muncitorii) Hidroelectrica din activitatea de exploatare a hidrocentralelor pentru domeniul electric: exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice din centrale si statii electrice si din statiile de pompe.”  - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala - Rev.2)

 

"Servicii de formare profesionala - curs Data Protection Officer (DPO) cu certificare IAPP", cod CPV: 80530000-8

 

”Servicii  de cazare hotel,servicii de reuniuni si conferinte”-Sesiune Comisie mixta romano-sarba

 

"Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA", cod CPV 85147000-1 - Servicii de medicina muncii

Prelungire termen depunere oferte

 

“Servicii de restaurant, servicii diverse”

 

Servicii “Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a Instalatiilor/Echipamentelor din domeniul ISCIR – Modul B”

 

Servicii de formare profesionala prin cursuri de specialitate in vederea atestarii pentru manageri energetici din industrie, cod CPV: 80530000-8 (reluare procedura)

 

Servicii de formare profesionala prin cursuri de specialitate in vederea atestarii pentru manageri energetici din industrie, cod CPV: 80530000-8

 

Prelungire valabilitate autorizatii pentru macaragii si stivuitoristi, cod CPV: 80530000-8

 

Servicii de formare profesionala in scopul imbunatatirii cunostintelor personalului de paza, cod CPV:80530000-8

 

Prelungirea autorizarii ANRE a 5 salariati Hidroelectrica - curs de pregatire electricieni pentru prelungirea autorizarii ANRE, cod CPV: 80530000-8

Achizitii directe si alte tipuri de proceduri

Anunt privind achizitia de "Descarcator 110kv - 4 buc si Contor descarcator 110kv - 7 buc."

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1366059/ 24.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Florin Raruta Dascalescu, e-mail: florin.raruta@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de verificari si mentenanta corectiva la instalatiile de stins incediu-hidranti - SPEEH Hidroelectrica S.A. (cladiri administrative)"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1365983/ 24.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoanele de contact sunt: 

Mihaela Dulau, e-mail: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro

Constantin Tudose, e-mail: constantin.tudose@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in domeniul MsExcel"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1364562/ 17.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Adriana Tuvene, e-mail: adriana.tuvene@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de urmarire in timp a comportarii constructiilor pentru obiectivele aflate in administrarea sucursalei Wind Constanta, in perioada 01.04.2023 - 31.12.2025"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1363239/ 11.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Alexandru Anghel, e-mail: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Servicii actualizare texte standarde"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1363152/ 10.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Cristian Efrim, e-mail: cristian.efrim@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Casca de protectie cu antifoane"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1362993/10.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoanele de contact sunt:

Sandel Ursu, e-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro 

Mircea Relenschi, e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Stagiu de instruire si prelungirea valabilitatii talonului la autorizatie ca macaragiu, stivuitorist"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1362429/ 08.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Andreea Iordanescu, e-mail: andreea.iordanescu@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia directa de "Casca de protectie"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1360732/ 08.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Marinela Geanta, e-mail: marinela.geanta@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia directa de "Steaguri"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1361579/ 04.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoanele de contact sunt:

Sandel Ursu, e-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro 

Mircea Relenschi, e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia directa "Lot I – Servicii (LN3) Statie apa potabila din CHE Portile de Fier I, Lot II- LN2 Statie apa potabila si PSI din UHE Portile de Fier II"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1361155/ 02.05.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Andreea Iordanescu, e-mail: andreea.iordanescu@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia directa de produse "Casca de protectie"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1360732 din 28.04.2023.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Marinela Geanta, e-mail: marinela.geanta@hidroelectrica.ro  

 

Anunt privind achizitia directa de produse "Ulei electroizolant"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1360711 din 28.04.2023.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Florin Raruta Dascalescu, e-mail: florin.raruta@hidroelectrica.ro  telefon: +4 0233-207.141.

 

Anunt privind achizitia de produse "Mobilier birouri cu transport inclus"

Raspuns clarificari si decalare termen de depunere

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1360321/26.04.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Cristian Efrim, e-mail: cristian.efrim@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Platforma pentru managementul petitiilor si reclamatiilor"

Raspuns clarificari si decalare termene

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1359116/ 21.04.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mircea Relenschi, e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Trusa medicala prim ajutor si kit trusa prim ajutor"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1357282 din 11.04.2023.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Marinela Geanta, e-mail: marinela.geanta@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia „Lot I – Servicii (LN3) Statie apa potabila din CHE Portile de Fier I, Lot II- LN2 Statie apa potabila si PSI din UHE Portile de Fier II”

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1356253 din 06.04.2023.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Andreea Iordanescu, e-mail: andreea.iordanescu@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "Ulei electroizolant"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1355713 din 05.04.2023.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Florin Raruta Dascalescu, e-mail: florin.raruta@hidroelectrica.ro telefon: +4 0233-207.141

 

Anunt privind achizitia de "Licente Solutie de arhivare mesagerie electronica"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV 1355478/ 04.04.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihai Taciu, e-mail: mihai.taciu@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "produse de tipizate (registre de hartie sau din carton si Formulare comerciale), pentru Executiv si pentru Sucursalele Hidroelectrica S.A., pentru o perioada de un an de zile"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV 1354315/ 29.03.2023

RASPUNS CLARIFICARI PRIVIND ACHIZITIE PRODUSE TIPIZATE

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihai Taciu, e-mail: mihai.taciu@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de gazduire pentru operare de site-uri WWW trimitere bulk mailuri"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1348755/ 06.03.2023 

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Sandel Ursu, e-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de verificare, intretinere aparate de protectie respiratorie autonome - 4 loturi"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1343200/ 15.03.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihaela Dulau, e-mail: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Retea WIFI sediu SH Sebes si sediu SH Ramnicu Valcea"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1350958/ 15.03.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Sandel Ursu, e-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de produse tipizate

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1349181/ 06.03.2023

Pentru mai multe informatii, persoanele de contact sunt:

Daniela Neagu, e-mail: daniela.neagu@hidroelectrica.ro 

Sandel Ursu, e-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) Trimitere Bulk mailuri

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1348755/ 06.03.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Sandel Ursu, e-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de servicii de analiza si prognoza a productiei de energie eoliana si solara in Romania si Germania

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1348649/ 06.03.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Adriana Tuvene, e-mail:  adriana.tuvene@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de lucrari de refacere protectie plasa

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1348344/ 03.03.2023.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Daniela Hanches, e-mail: daniela.hanches@hidroelectrica.ro  

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de furnizare online de informatii legislative, acte normative, practica judiciara si doctrina pentru S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., inclusiv servicii de mentenanta a aplicatiei"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1346661/ 22.02.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Adriana Tuvene, e-mail:  adriana.tuvene@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Asigurare obligatorie PAD"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1346608/ 22.02.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: andreea.iordanescu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Servicii Aplicatie software"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1346563/ 22.02.2023

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Adriana Tuvene, e-mail:  adriana.tuvene@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de verificare hidranti"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1346109/ 21.02.2023.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihai Taciu, e-mail: mihai.taciu@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de expertiza contabila in cadrul actiunii de arbitraj aflata pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, vizand Contractul nr. 1008/2015"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1344330/ 13.02.2023. 

Pentru mai multe informatii, persoanele de contact sunt:

Sandel Ursu, e-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro 

Mircea Relenschi, e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro 

 

ACHIZITIE ANULATAAnunt privind achizitia de "Servicii de verificare, intretinere aparate de protectie respiratorie autonome" 

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1343200/ 07.02.2023.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihaela Dulau, e-mail: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Lotul 1: Sursa alimentare tower - 24 buc.; Lotul 2: Sursa alimentare calculator SFF - 30 buc"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1338304/ 30.12.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihai Taciu, e-mail: mihai.taciu@hidroelectrica.ro  

 

Anunt privind achizitia de "Cizme impermeabile pentru apa si noroi"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1315696/ 29.12.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Daniela Neagu, e-mail: daniela.neagu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Cizme Sold"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1318224/ 29.12.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Daniela Neagu, e-mail: daniela.neagu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de scari

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare ADV1338259/ 29.12.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Daniela Hanches, e-mail: daniela.hanches@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Licente VMware Workstation Pro"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare ADV1338257/ 29.12.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mircea Relenschi, e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Videoproiectoare full HD, suporti montare si ecrane protectie electrice cu telecomanda"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare ADV1338246/ 29.12.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihai Taciu, e-mail: mihai.taciu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Contoare de electricitate pentru clientii racordati in instalatiile Hidroelectrica"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare ADV1338217/ 28.12.2022. 

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Andreea Iordanescu, e-mail: andreea.iordanescu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Furnizare si montaj componente si Sisteme supraveghere video - 2 loturi"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare ADV1338178/ 28.12.2022. 

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Sandel Ursu, e-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de produse "Ulei mineral electroizolant"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare ADV1331128/ 21.11.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihaela Dulau, e-mail: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "Casca de protectie cu antifoane montate la casca"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru accces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1327702/ 09.11.2022

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este Marinela Geanta, e-mail: marinela.geanta@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Casca protectie"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru accces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1327592/ 08.11.2022

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este Marinela Geanta, e-mail: marinela.geanta@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Capison termoizolant"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru accces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV 1325446/ 31.10.2022.

Pentru mai multe informatii, persoanele de contact sunt Cristian Neacsu si Daniela Hanches, e-mail: cristian.neacsu@hidroelectrica.ro / daniela.hanches@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de transport bunuri diverse"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV 1321829/ 14.10.2022. 

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Alexandru Anghel, e-mail: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Ulei hidraulic AGIP ARNICA S46"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt publicitar nr. ADV1322674 din 18.10.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Florin Raruta Dascalescu, e-mail: florin.raruta@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de transport bunuri diverse"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1321829/ 14.10.2022

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro

 

ERATA Anunt privind achizitia de "Produse informative si de promovare"

Anunt privind achizitia de "Produse informative si de promovare"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1321418/ 13.10.2022

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Adriana Tuvene, e-mail: adriana.tuvene@hidroelectrica.ro

 

ANULAT / Anunt privind achizitia directa de produse "Ulei mineral electroizolant"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare ADV1320838 / 11.10.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihaela Dulau, e-mail: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind incheierea unui contract de operare pentru un an de zile in vederea achizitionarii de capsule de cafea cu asigurarea in sistem de comanda a aparatelor necesare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1319419/ 05.10.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Mihai Taciu, e-mail: mihai.taciu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt de atribuire "Achizitie de servicii de informare si publicitate"

 

Anunt privind achizitia de "Alcool sanitar"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1318220 din 29.09.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Daniela Neagu, e-mail: daniela.neagu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Cizme Sold"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1318224 din 29.09.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Daniela Neagu, e-mail: daniela.neagu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Contoare de electricitate pentru clientii racordati in instalatiile Hidroelectrica"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1318097 din 28.09.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Adriana Tuvene, e-mail: adriana.tuvene@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de organizare si administrare a Camerei de Date Virtuale securizate constituita in vederea realizarii analizei diagnostic juridice, tehnice, economico-financiare si de mediu in cadrul ofertei publice de vanzare de actiuni emise de catre Hidroelectrica S.A."

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1316809/ 22.09.2022 16:12.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Adriana Tuvene, e-mail: adriana.tuvene@hidroelectrica.ro

 

Anunt privind achizitia de "Cizme electroizolante de inalta tensiune/ Cizme impermeabile pentru apa si noroi"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare:

Anunt publicitar cizme electroizolante – ADV1315698/ 19.08.2022

Anunt publicitar cizme impermeabile pentru apa si noroi – ADV1315696/ 19.09.2022

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: doamna Daniela Neagu, email: daniela.neagu@hidroelectrica.ro 

 

Anunt privind achizitia de "Electropompa roti dintate GUV RAV CHE Vanatori - 2 buc"

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. ADV1314973/ 15.09.2022.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Florin Raruta Dascalescu, e-mail: florin.raruta@hidroelectrica.ro telefon: +4 023 320 71 41

 

Anunt participare achizitie de servicii de informare si publicitate

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. CN1043798/16.06.2022, 19:00.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Mircea Relenschi, e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro telefon: +4 021 303 25 03

 

Anunt participare retehnologizare C.H.E. Bradisor 

Documentia de atribuire aferenta anuntului de participare se regaseste in SEAP, sectiunea www.e-licitatie.ro/Anunturi de initiere, anunt de participare nr. CN1037903/23.12.2021, 17:00.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Sorin Bogatoniu – Sef Serviciu Achizitii, e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro telefon: +4 021 303 25 29

 

Anunt participare RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT

Documentia de atribuire aferenta anuntului de participare se regaseste in SEAP, sectiunea www.e-licitatie.ro/Anunturi de initiere, anunt de participare nr. CN1030145/15.04.2021, 01:35.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Sorin Bogatoniu – Sef Serviciu Achizitii, e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro telefon: +4 021 303 25 29.

 

Anunt participare Retehnologizare AHE Vidraru

Documentia de atribuire aferenta anuntului de participare se regaseste in SEAP, sectiunea www.e-licitatie.ro/Anunturi de initiere, anunt de participare nr. CN1023437/07.08.2020.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Sorin Bogatoniu – Sef Serviciu Achizitii, e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro telefon: +4 021 303 25 29.

Abonati-va la newsletter