Achizitii sectoriale

Proceduri simplificate proprii

Anunt privind achizitia de servicii de organizare eveniment "Trofeul Energeticianului - editia 2022"

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala: curs teoretic si practic de analiza vibratiilor si diagnoza defectelor la hidroagregate

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala in domeniul sistemului de control intern managerial al entitatilor publice

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala in domeniul conflictelor de munca

 

Anunt privind achizitia de prestari servicii - Servicii de formare profesionala a consilierilor juridici in domeniul legislatiei care reglementeaza guvernanta corporativa a întreprinderii publice

 

Anunt privind achizitia de servicii conexe organizarii de evenimente 

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala - Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator responsabil cu Supravegherea si Verificarea tehnica a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul B"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru curs postuniversitar de evaluator de risc in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca"

 

Anunt privind achizitia de servicii "Instruirea si prelungirea valabilitatii talonului la autorizatie, ca macaragiu grupele C si C+E si stivuitorist"

 

Anunt privind achizitia "Servicii conexe organizarii de evenimente"

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala - Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator responsabil cu Supravegherea si verificarea tehnica a Instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul B"

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala in domeniul MsExcel"

 

Anunt privind achizitia "Servicii de restaurant si de servire a mancarii"

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala a consilierilor juridici in domeniul riscurilor si raspunderii partilor in contracte (COD CPV 80530000-8)

 

Anunt privind achizitia de servicii de formare profesionala - cursuri de pregatire teoretica - electricieni, in vederea prelungirii autorizarii ANRE electrician autorizat’’ (cod CPV  80530000-8)

 

Anunt privind achizitia de servicii "Servicii de formare profesionala in scopul actualizarii cunostintelor personalului de paza"

 

Anunt privind achizitia de servicii "Curs pentru Sef serviciu voluntar/ privat pentru situatii de urgenta"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii artistice" - cod CPV 92312000-1 - Servicii artistice

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala pentru curs de calificare, pentru ocupatia de inspector protectie civila" + Caiet de sarcini

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala pentru curs de calificare, pentru ocupatia de macaragiu grupa C" - achizitie reluata

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - in domeniul Risc Management" + Caiet de sarcini

 

Anunt privind achizita de "Servicii de formare profesionala - Curs teoretic si practic de mentenanta si dezvoltarea de aplicatii pentru automante programabile Siemens nivel de baza si avansat"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru curs de calificare pentru ocupatia de macaragiu grupa C"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru curs de calificare, pentru ocupatia de macaragiu grupa C"

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - Curs teoretic si practic pentru specializare in termografie"

 

Anunt privind achizitia de servicii "Curs de autorizare ISCIR pentru meseria de fochist"

 

Anunt privind achizitia de “Servicii de formare profesionala - perfecționare pentru ocupația „ARHIVAR” - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala - Rev.2)

 

Anunt privind achizitia ”Curs Expert Achizitii Publice” - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

Anunt privind achizitia de  “Servicii de formare profesionala - cursuri de Guvernanta  Corporativa” - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - curs AUTOCAD" - cod CPV 80530000-8 (Servicii de formare profesionala - Rev. 2)

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de organizare eveniment pentru receptie baraj Gura Apelor" - cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente

 

ERATA Anunt privind achizitia "Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA"

Anunt privind achizitia “Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA

 

Anunt privind achizitia "Servicii de formare profesionala: analiza economico-financiara a proiectelor de investitii" - cod CPV: 80530000-8 

 

Anunt privind achizitia "Curs Riscuri de securitate cibernetica pentru sistemele SCADA si Sistemele Industriale de Comanda-Control si Automatizare" - cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Prestari Servicii - cursuri de Guvernanta Corporativa" -  cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de Servicii de formare profesionala - in domeniul Situatii de Urgenta ”Cadru Tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” - cod CPV:80530000-8 (Servicii de formare profesionala-Rev.2)

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - perfectionare pentru ocupatia 'arhivar' - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

ERATA - Anunt privind achizitia de “Servicii de formare profesionala - in domeniul Situatii de Urgenta - Cadru Tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

Anunt privind achizitia de ”Servicii de formare profesionala pentru obtinerea autorizatiei pentru ocupatia stivuitorist” - cod CPV: 80530000-8 (servicii de formare profesionala - rev. 2)

 

Anunt privind achizitia de ”Servicii de formare profesionala pentru prelungirea valabilitatii talonului la autorizatie, ca macaragiu grupele A, C si E si stivuitorist” - cod CPV: 80530000-8 (servicii de formare profesionala - rev. 2)

 

Anunt privind achizitia ”Obtinerea autorizatiei pentru Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul A” - cod CPV: 80530000-8 (servicii de formare profesionala - rev. 2)

 

Anunt privind achizitia servicii de formare profesionala: „Curs de certificare internationala in protectia datelor personale (on-line, in limba engleza)” - cod CPV: 80530000-8 

 

Anunt privind achizitia „Obtinerea autorizatiei pentru Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR Modulul A” - cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia ”Servicii de Formare Profesionala in scopul actualizarii cunostintelor personalului de paza”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de ”Cursuri Guvernata Corporativa”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia ”Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor / echipamentelor din domeniul  ISCIR  Modulul B”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de “Servicii de formare profesionala Evaluare, ofertare si decontare lucrari in constructii si instalatii”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in vederea obtinerii autorizatiei de diriginte de santier", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de “Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA”, cod CPV: 85147000-1

 

Anunt privind achizitia de servicii “Instruirea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, la expirarea autorizatiei (macaragii grupa C si stivuitoristi)”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru conducatorii auto - obtinerea atestatului de calificare transport marfa", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - perfectionare pentru prelungirea autorizarii ANRE (electrician autorizat)", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - Dreptul Mediului", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala pentru Situatii de Urgenta, cadru tehnic cu atributii de aparare impotriva incendiilor (AII/SU)", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala in domeniul Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu standardul ISO 45001/2018", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de "Servicii de formare profesionala - Dreptul Mediului", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia Curs in domeniul "Data protection officer - curs de pregatire pentru certificare CIPP/E si CIPM", cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia de ”Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – Modulul B”, cod CPV: 80530000-8

 

Anunt privind achizitia Curs in domeniul “Guvernantei Corporative” (2 cursanti), cod CPV 80530000-8

 

Anunt de participare achizitie "Curs in domeniul Guvernantei Corporative" - 5 persoane

 

Anunt de participare achizitie "Curs in domeniul Guvernantei Corporative"

 

"Servicii de formare profesionala in domeniul tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, cod COR 352130" - cod CPV: 80530000-8

 

“Servicii de formare profesionala – Evaluator de risc la securitatea fizica COR 242115” – cod CPV: 80530000-8

 

“Servicii de formare profesionala in domeniul technician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, cod COR 352130” - cod CPV: 80530000-8

 

“Servicii de formare profesionala in domeniul protectiei mediului” - cod CPV: 80530000-8

 

“Servicii de organizare evenimente (servicii de cazare hotel, servicii de restaurant, servicii de reuniuni si conferinte, inchiriere de autobuze şi de autocare cu şofer)”, cod CPV 79952100

 

"Servicii de formare profesionala - Business Counter Intelligence" - cod CPV 80530000-8

 

“Curs de specialitate organizat in conformitate cu OSGG 600/2018 – implementare, monitorizare si actualizare” - cod CPV: 80530000-8

 

Achizitia de produse "Stingatoare de incendiu portabile si mobile"

 

“Servicii de formare profesionala pentru imbunatatirea cunostintelor personalului de paza” conform cerintelor Hotararii Guvernului nr. 301/2012” 9 loturi  - cod CPV: 80530000-8

 

“CURS DE PREGATIRE ELECTRICIENI PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZARII ANRE A 3 (trei) SALARIATI HIDROELECTRICA”  - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

"Servicii de formare profesionala in vederea obtinerii certificatului de competenta profesionala – atestate profesionale pentru personalul angajat in cadrul Serviciului Administrarea Patrimoniului SH Sebes", cod CPV: 80530000-8

 

"Servicii de formare profesionala pentru salariatii (muncitorii) Hidroelectrica din activitatea de exploatare a hidrocentralelor pentru domeniul electric: exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice din centrale si statii electrice si din statiile de pompe.”  - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala - Rev.2)

 

"Servicii de formare profesionala - curs Data Protection Officer (DPO) cu certificare IAPP", cod CPV: 80530000-8

 

”Servicii  de cazare hotel,servicii de reuniuni si conferinte”-Sesiune Comisie mixta romano-sarba

 

"Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA", cod CPV 85147000-1 - Servicii de medicina muncii

Prelungire termen depunere oferte

 

“Servicii de restaurant, servicii diverse”

 

Servicii “Prelungirea valabilitatii autorizatiei pentru Operator Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a Instalatiilor/Echipamentelor din domeniul ISCIR – Modul B”

 

Servicii de formare profesionala prin cursuri de specialitate in vederea atestarii pentru manageri energetici din industrie, cod CPV: 80530000-8 (reluare procedura)

 

Servicii de formare profesionala prin cursuri de specialitate in vederea atestarii pentru manageri energetici din industrie, cod CPV: 80530000-8

 

Prelungire valabilitate autorizatii pentru macaragii si stivuitoristi, cod CPV: 80530000-8

 

Servicii de formare profesionala in scopul imbunatatirii cunostintelor personalului de paza, cod CPV:80530000-8

 

Prelungirea autorizarii ANRE a 5 salariati Hidroelectrica - curs de pregatire electricieni pentru prelungirea autorizarii ANRE, cod CPV: 80530000-8

Achizitii directe si alte tipuri de proceduri

Anunt participare achizitie de servicii de informare si publicitate

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SEAP, pe site-ul oficial, anunt de participare nr. CN1043798/16.06.2022, 19:00.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Mircea Relenschi, e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro telefon: +4 021 303 25 03

 

Anunt participare retehnologizare C.H.E. Bradisor 

Documentia de atribuire aferenta anuntului de participare se regaseste in SEAP, sectiunea www.e-licitatie.ro/Anunturi de initiere, anunt de participare nr. CN1037903/23.12.2021, 17:00.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Sorin Bogatoniu – Sef Serviciu Achizitii, e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro telefon: +4 021 303 25 29

 

Anunt participare RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT

Documentia de atribuire aferenta anuntului de participare se regaseste in SEAP, sectiunea www.e-licitatie.ro/Anunturi de initiere, anunt de participare nr. CN1030145/15.04.2021, 01:35.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Sorin Bogatoniu – Sef Serviciu Achizitii, e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro telefon: +4 021 303 25 29.

 

Anunt participare Retehnologizare AHE Vidraru

Documentia de atribuire aferenta anuntului de participare se regaseste in SEAP, sectiunea www.e-licitatie.ro/Anunturi de initiere, anunt de participare nr. CN1023437/07.08.2020.

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: dl Sorin Bogatoniu – Sef Serviciu Achizitii, e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro telefon: +4 021 303 25 29.

Abonati-va la newsletter