Dezvoltare

Investitiile in retehnologizare si modernizare sunt abordate in functie de rentabilitatea fiecarui proiect in parte, cu respectarea Regulamentului de organizare a activitatii de mentenanta din 18.10.2017 aprobat prin Ordinul ANRE nr. 96/2017, printr-o analiza corelata cu noile prevederi legislative aplicabile in domeniul energiei precum si cu respectarea ferma a cerintelor nationale si europene de mediu.

Programul de retehnologizare si modernizare intre 2023 si 2027 are o valoare estimata de aproximativ 1,8 miliarde RON pentru aproximativ 1,1 GW de putere hidroelectrica instalata supusa analizei pana in 2030. Ulterior implementarii programului de retehnologizare si modernizare, Societatea preconizeaza ca va debloca o putere instalata de pana la 230 MW si o prelungire medie a ciclului de viata cu 30 de ani (in cazul retehnologizarii) sau cu 20 de ani (in cazul modernizarii) per centrala hidroelectrica.

In acest sens se vor lua masuri pentru finalizarea/retehnologizarea/modernizarea centralelor, cu componenta energetica semnificativa si a instalatiilor electrice auxiliare prin:

  • Concentrarea activitatii pe retehnologizarea activelor cu cele mai mari rate ale rentabilitatii precum sunt hidrocentralele de la Stejaru, Vidraru, Mariselu si Raul Mare Retezat;
  • Identificarea portofoliului de active si luarea tuturor masurilor necesare in scopul de a optimiza capacitatile de productie si disponibilitatea acestora prin lucrari de modernizare a hidroagregatelor si instalatiilor electrice si mecanice auxiliare:
    • Continuarea si finalizarea contractelor de lucrari pentru modernizarea hidroagregatelor;
    • Contractarea de noi lucrari de modernizare a hidroagregatelor si instalatiilor electrice si mecanice auxiliare;
    • Lucrarilor de modernizare/retehnologizare pentru centralele hidroelectrice la care actiunile uzuale de mentenanta nu mai pot contracara efectul uzurii fizice si morale;
    • Modernizarea sistemelor IT.

Abonati-va la newsletter