Legislatie Furnizare Energie Electrica

Principalele acte legislative ce stau la baza desfasurarii activitatii de vanzare energie electrica sunt urmatoarele:

 

Nr. crt. Denumire act Tip legislatie Link sursa
1 DIRECTIVA (UE) 2019/944 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare) Legislatie UE https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html?locale=ro#
2 REGULAMENTUL (UE) 2019/943 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare) Legislatie UE https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html?locale=ro#
3 DIRECTIVA (UE) 2018/2001 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile Legislatie UE https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html?locale=ro#
4 OUG 27/2022 din 18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
5 OUG nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
6 OUG 106 2020 Modif Lege 123 pe 2012 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
7 LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
8 OUG 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
9 H.G. 846/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de enrgie termică utilă Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
10 O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor republicata Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
11 Ord. ANRE nr. 103/2015 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
12 Ord. ANRE nr. 82/2021 Modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
13 Ord. ANRE nr. 91/2021 Modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
14 Ord. ANRE nr. 15/2022 Ordin de aprobare a Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
15 Ordinul 95/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
16

Ord. ANRE nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale (cu modificarile si completarile ulterioare)

Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
17 Ord. ANRE nr. 76/2016 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014 Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
18 Ord. ANRE nr. 33/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
19 Ord. ANRE nr. 138/2021 privind modificarea Ord 6/2017, 37/2007, 83/2021, 82/2021 Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
20 Ord. ANRE nr. 83/2021  Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
21 Ord. ANRE nr. 6/2017  Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
22 Ord. ANRE nr. 16/2015 aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
23 Ord. ANRE nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
24 Ord. ANRE nr. 128/2020 aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
25 Ord. ANRE nr. 193/2020 Regulamentului privind soluționarea plângerilor în sectorul energiei Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
26 Ord. ANRE nr. 194/2020 Procedura privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
27 Ord. ANRE nr. 61/2013 aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
28 Ord. ANRE nr. 175/2018 completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 61/2013 Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
29 Ord. ANRE nr. 226/2020 modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013 Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
30 Ord. ANRE nr. 5/2023 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali precum şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică Legislatie secundara https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin 
31 Legea nr. 357 din 13 decembrie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
32 OUG 32/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile Legislatie primara http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame

 

INTRERUPERI  ENERGIE  ELECTRICA

 

Link-uri utile:

http://www.anre.ro

http://www.opcom.ro

http://www.transelectrica.ro

Abonati-va la newsletter