15-06-2023

Anunt public privind decizia etapei de incadrare CHE Gura Lotrului

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - SH Râmnicu Vâlcea, titular al proiectului ”Valorificarea potenţialului fotovoltaic în cadrul centralelor de producere a energiei electrice pe sectorul mijlociu şi inferior al râului Olt - Lucrări de montare sistem fotovoltaic pe acoperişul clădirii CHE Gura Lotrului” propus a fi realizat în localitatea Brezoi, sat Golotreni, strada Golotreni, nr. 14, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi pe site-ul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6.

Abonati-va la newsletter