20-05-2019

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - proiect SH Ramnicu Valcea

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “Asigurarea tranzitarii debitelor de viitura pe raul Bistrita in zona debusarii in acumularea Babeni”

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Hidrocentrale Ramnicu Valcea, titular al proiectului “Asigurarea tranzitarii debitelor de viitura pe raul Bistrita in zona debusarii in acumularea Babeni”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul “Asigurarea tranzitarii debitelor de viitura pe raul Bistrita in zona debusarii in acumularea Babeni”, propus a fi realizat in judetul Valcea, oras Babeni, pe raul Bistrita, nu se supune evaluarii impacului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr.6, Rm. Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmvl.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

Abonati-va la newsletter