15-04-2019

Anunt vanzare teren intravilan 39.128 mp in amonte de baraj Oasa, jud. Alba

HIDROELECTRICA S.A., avand sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, telefon nr. 021.30.32.582, fax nr. 021.30.74.690, in conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guver­nului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modifi­carile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu completarile ulterioare,

VINDE

prin metoda licitatiei deschise cu strigare, dupa regula competitiva, urmatorul activ:

Teren intravilan in suprafata de 39.128 mp situat in amonte de baraj Oasa, jud. Alba, inscris in Cartea funciara nr. 74301 Cugir, cu numerele topografice ale parcelelor 6718/2/3 si 6717/3 Pret de pornire: 1.730.301 lei la care se adauga TVA.

GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE, TAXA DE PARTICIPARE LA LICITATIE SI TAXA DE ACCES DIRECT LA DATELE SI INFORMATIILE PRIVIND ACTIVUL

Valoarea garantiei de participare este de 173.030 lei, reprezentand 10% din pretul de pornire, si va fi depusa in conditiile si forma cuprinse in Dosarul de prezentare.

Taxa de participare la licitatie este de 500 lei (TVA inclus).

Taxa de participare la licitatie de 500 lei (TVA inclus) include taxa de acces direct la datele si informatiile privind activul si pretul de achizitionare a Dosarul de prezentare.

Plata garantiei de participare si a taxei de acces direct la datele si informatiile privind activul se va face in lei de catre persoanele fizice/juridice romane in  contul nr. RO69BRDE410SV41782154100 deschis la BRD Sucursala Academiei, respectiv in EURO de catre persoane fizice/juridice straine, in contul nr. RO84BRDE410SV41782824100 deschis la BRD Sucursala Academiei, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data achitarii acesteia.

DOSARUL DE PREZENTARE

Dosarul de prezentare intocmit de Hidroelectrica pentru van­zarea terenului, poate fi procurat de luni pana vineri, incepand cu data de 23 aprilie 2019, intre orele 9:00 si 15:00, de la sediul Hidro­electrica din B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, etaj 13, cam. 10-11.

Dosarul de prezentare va fi eliberat pe baza urmatoarelor documente: (i) dovada achitarii taxei de participare la licitatie; (ii) buletin/ carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridica Dosarul de prezen­tare; (iii) imputernicire notariala din partea persoanei juridice ofertante sau pro­cura notariala din partea persoanei fizice ofertante pentru persoana care ridica Dosarul de prezentare; (iv) angajamentul de confidentialitate semnat de catre persoana imput­ernicita la sediul Hidroelectrica.

DOCUMENTELE DE PARTICIPARE LA LICITATIA DESCHISA CU STRIGARE

In vederea participarii la licitatie, ofertantii vor depune la sediul Hidroelectrica in plicuri sigilate, pana la data limita de 17 mai 2019, ora 14:00, acest termen fiind termen de decadere, documentele de participare la licitatia deschisa cu strigare solicitate prin Dosarul de prezentare.

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitatie se va face numai in prezenta ofertantilor si/sau a reprezentantilor legali/conventionali ai acestora, la data de 20 mai 2019, ora 11:00 la sediul HIDROELECTRICA. Verificarea conformitatii docu­mentelor de participare la licitatie cu cerintele cuprinse in prezentul anunt si instructiunile cuprinse in Dosarul de prezentare se va face separat de catre Comisia de licitatie care pana la data de 20 mai 2019, ora 13:00 va intocmi si afisa lista ofertantilor acceptati.

Nota: In cazul neprezentarii la sedinta de deschidere a ofertelor, aceasta va atrage eliminarea de la licitatie a respectivului ofertant si returnarea ofertei acestuia.

LICITATIA DESCHISA CU STRIGARE

Licitatia pentru vanzarea terenului va avea loc la data de 20 mai 2019, ora 14:00, la sediul Hidroelectrica din B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1 Bucuresti.

Ofertele vor fi intocmite potrivit instructiunilor cuprinse in Dosarul de prezentare. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a-i descalifica pe acei ofer­tanti care nu au respectat instructiunile de intocmire a ofertelor.

Prezenta oferta de vanzare a activului se completeaza cu informatiile si conditiile continute in Dosarul de prezentare.

Hidroelectrica isi rezerva dreptul de a modifica, intrerupe, sus­penda sau retrage oferta in orice moment.

ACCESUL DIRECT LA DATELE SI INFORMATIILE PRIVIND ACTIVUL

In cazul in care persoana fizica sau juridica interesata comunica in scris agentului economic ca doreste sa intocmeasca un raport propriu de expertizare a activului, HIDROELECTRICA ii va asigura accesul liber la toate datele si informatiile de natura tehnica, economica, juridica si de mediu privind activul supus vanzarii.

Persoanele fizice sau juridice interesate vor avea acces la datele si informatiile de natura tehnica, economica, de mediu si juridica privind activul supus vanzarii, in urmatoarele conditii:

  • depunerea unei scrisori de intentie pentru cumpararea activului;
  • inaintarea unei cereri in scris, de solicitare a accesului la datele si informatiile privind activul;
  • semnarea Angajamentului de confidentialitate la sediul HIDROELECTRICA;
  • achitarea contravalorii taxei de acces direct la datele si informatiile privind activul.

Neacceptarea si nesemnarea Acordului de confidentialitate conform termenilor si conditiilor prezentate de HIDROELECTRICA conduce la imposibilitatea accesului persoanelor fizice sau juridice interesate la datele si informatiile privind activul sau a achizitionarii Dosarului de prezentare.

Informatiile suplimentare: privind oferta de vanzare se pot obtine de la Serviciul Patrimoniu, Serviciul ERPI, tel: 021.30.32.582 e-mail: mihai.enachescu@hidroelectrica.ro.

Informatii pentru vizionarea terenului vor fi disponibile la:

Sucursala SEBES

Str. Alunului, nr.9

515800 Sebes, judetul Alba

Tel.: +40 258 806400; Fax: +40 258 732647

e-mail: shsebes@hidroelectrica.ro

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter