13-08-2019

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - racord la SEN a CHE Bumbesti

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - S.H. Portile de Fier, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Racordare la SEN a CHE Bumbesti – Linie electrica Aeriana (LEA 110 kV dublu circuit (d.c.) CHE Bumbesti borna 35 bis LEA 110 kV Targu-Jiu Nord/Parangu circuitul 2 in cadrul investitiei Amenajare hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbesti”, propus a fi amplasat in orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Gorj din municipiul Targu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://www.apmgj.anpm.ro/.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Abonati-va la newsletter