12-01-2021

Anunt public privind decizia etapei de incadrare privind emiterea acordului de mediu - Consolidare pilier de siguranta canal de fuga CHE Candesti

SPEEH Hidroelectrica SA Bucuresti – Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, titular al proiectului ,,Consolidare pilier de siguranta canal de fuga CHE Candesti, zona profilelor P7 si P8, jud Buzau’’ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Consolidare pilier de siguranta canal de fuga CHE Candesti, zona profilelor P7 si P8, jud Buzau’’, propus a fi amplasat in extravilan sat Valea Nucului, comuna Berca, judetul Buzau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, judetul Buzau, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1300, precum si la urmatoarea adresa: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Buzau, www. apmbz.anpm.ro.

Abonati-va la newsletter