14-09-2023

Anunt privind decizia etapei de incadrare CHE Govora

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A - SH Râmnicu Vâlcea, titular al proiectului ”Valorificarea potenţialului fotovoltaic în cadrul centralelor de producere a energiei electrice amplasate pe sectorul mijlociu al râului Olt - Lucrări de montare sistem fotovoltaic pe acoperişul clădirii CHE GOVORA” propus a fi amplasat în comuna Mihăeşti, sat Stupărei, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus amintit.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la urmatoarea adresa de internet: www.apmvl.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

Abonati-va la newsletter