28-01-2021

Anunt public privind decizia etapei de incadrare privind emiterea acordului de mediu - “Refacere bazin disipator CHEMP Zabala 4A”

SPEEH Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, titular al proiectului “Refacere bazin disipator CHEMP Zabala 4A”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului (EIA) de catre APM Vrancea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus-mentionat, propus a fi amplasat in extravilan com. Paltin, sat Paltin, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 800-1630, si vineri intre orele 800-1400 pecum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protecía mediului.

 

Abonati-va la newsletter