30-06-2022

Anunt public conform prevederilor Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului - decizia privind etapa de incadrare a proiectului

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A., titular al proiectului :”Scoatere definitivă din fondul forestier si defrisare teren in vederea finalizarii Amenajarii hidroenergetice Răstolita”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Mures, cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate, fara evalurea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Scoatere definitivă din fondul forestier si defrisare teren in vederea finalizarii Amenajarii Hidroenergetice Răstolita” propus a fi amplasat in jud. Mures, comunele Rastolita, Deda, Lunca Bradului si Vatava.

Proiectul decizei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Mures, din loc. Targu Mures, Str. Podeni, nr.10, Jud. Mures, in zilele de luni intre orele 9-15, marti-vineri intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmms.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul Raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Mures din loc. Targu Mures, Str. Podeni, nr.10, Jud. Mures, precum si la următoarea adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Mures.

 

Abonati-va la newsletter