18-09-2019

Anunt public privind etapa de incadrare pentru proiectul “Retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru”

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti, titular al proiectului “Retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru”, propus a fi implementat in municipiul Curtea de Arges si comunele Arefu si Corbeni, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges - se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru”, propus a fi implementat in municipiul Curtea de Arges si comunele Arefu si Corbeni, judetul Arges.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10:30 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Arges: municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, județul Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului, pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Abonati-va la newsletter