03-08-2020

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “RETEHNOLOGIZARE C.H.E. MARISELU – ECHIPAMENTE SI PARTE DE CONSTRUCTII”

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Cluj in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (ca necesita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, a evaluarii adecvate si a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa) pentru proiectul “RETEHNOLOGIZARE C.H.E. MARISELU – ECHIPAMENTE SI PARTE DE CONSTRUCTII” in comuna Marisel, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de: luni-joi intre orele 09.00-12.00 (cu o solicitare prealabila), si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 si la adresa de mail: office@apmcluj.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Abonati-va la newsletter