18-07-2023

Anunt public privind decizia etapei de încadrare Proiect Pilot Nufarul

SPEEH HIDROELECTRICA S.A - SUCURSALA HIDROCENTRALE RM. VÂLCEA,  titular al proiectului ”Amenajare Sistem flotant panouri fotovoltaice - Proiect Pilot Nufărul”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Amenajare Sistem flotant panouri fotovoltaice - Proiect Pilot Nufărul” propus a fi amplasat în comuna Osica de Sus, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1600, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

 

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului Olt precum şi la următoarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.

Abonati-va la newsletter