01-09-2020

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare proiect „Retehnologizarea staţiilor de pompare energetică de mare putere SPE LOTRU AVAL - UHE Dorin Pavel – Elaborare expertiză tehnică şi studiu de fezabilitate”

SPEEH  Hidroelectrica S.A./S.H. Râmnicu Vâlcea, titular al proiectului „Retehnologizarea staţiilor de pompare energetică de mare putere SPE LOTRU AVAL - UHE Dorin Pavel – Elaborare expertiză tehnică şi studiu de fezabilitate”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul „Retehnologizarea statiilor de pompare energetica de mare putere SPE LOTRU AVAL - UHE Dorin Pavel – Elaborare expertiză tehnică şi studiu de fezabilitate”, propus a fi realizat în judeţul Vâlcea, comuna Voineasa, punct “Staţie şi drum de acces Lotru aval (Balindru), se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apă.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţie pentru Protecţia Mediului Vâlcea din municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmvl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Abonati-va la newsletter