04-10-2022

Anunt public privind decizia etapei de incadrare a proiectului "Reparatii protectii mal aval de descarcatorul lateral CHE Noaptes în zonele afectate de eroziuni"

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA titular al proiectului ,,Reparatii protectii mal aval de descarcatorul lateral CHE Noaptes în zonele afectate de eroziuni”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul ,,Reparatii protectii mal aval de descarcatorul lateral CHE Noaptes în zonele afectate de eroziuni” propus a fi amplasat în municipiul Curtea de Argeș, Amenajarea CHE Noapteș, jud. Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Abonati-va la newsletter