17-05-2023

Anunt public privind decizia etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului - CHE Ionesti

SPEEH HIDROELECTRICA S.A  cu sediul in Bucuresti, titular al proiectului:”Valorificarea potentialului fotovoltaic in cadrul centralelor de producere a energiei electrice amplasate pe sectorul mijlociu al raului Olt.Lucrari de montare sistem fotovoltaic pe acoperisul cladirii CHE Ionesti” propus a fi amplasat in comuna Ionesti, sat Bucsani, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Valcea in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus amintit.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă office@apmvl.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

Abonati-va la newsletter