17-05-2023

Anunt public privind decizia etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului - CHE Babeni

SPEEH HIDROELECTRICA S.A  titular al proiectului:”Valorificarea potentialului fotovoltaic in cadrul centralelor de producere a energiei electrice amplasate pe sectorul mijlociu al raului Olt.Lucrari de montare sistem fotovoltaic pe acoperisul cladirii CHE Babeni” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Valcea in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Valorificarea potentialului fotovoltaic in cadrul centralelor de producere a energiei electrice amplasate pe sectorul mijlociu al raului Olt. Lucrari de montare sistem fotovoltaic pe acoperisul cladirii CHE Babeni”, propus a fi amplasat in judetul Valcea, comuna Ionesti, sat Marcea.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă office@apmvl.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

Abonati-va la newsletter