02-06-2021

Anunt public asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Cluj in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului

“CHE FLORESTI II – REFACERE SI MODERNIZARE CONTRACANAL DIG MAL DREPT”

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj anunta publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei  de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Cluj in cadrul procedurilor  de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului fara efectuarea evaluarii de impact asupra mediului si fara evaluarea corpurilor de apa) pentru proiectul ’’CHE FLORESTI II –REFACERE SI MODERNIZARE CONTRACANAL DIG MAL DREPT” in localitatea Floresti, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate prin solicitare la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99,si la urmatoarea adresa de web: www.apmcj.anpm.ro.         

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile  de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii locale competente pentru protectia mediului.

 

Abonati-va la newsletter