10-05-2022

Anunt public privind decizia etapei de incadrare proiect "Reparatie disipator energie baraj Suici"

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. BUCURESTI, titular al proiectului ,,Reparație disipator energie baraj Șuici’’,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Reparație disipator energie baraj Șuici” propus a fi amplasat în comuna Șuici, Sat Șuici, județul Argeș – titular S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. BUCURESTI.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 9-11, la sediul titularului din Bucuresti, bd.Ion Mihalache, nr. 15-17, precum și la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Abonati-va la newsletter