02-10-2023

Anunt privind decizia etapei de incadrare CHE Oesti

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA Bucuresti, titular al proiectului: “Lucrari de interventie in vederea eliminarii deficientelor semnalate in functionarea la canalul de aductiune si camera de incarcare a CHE Oesti”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de impact asupra mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluare a impactului asupra corpurilor de apa", de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Lucrari de interventie in vederea eliminarii deficientelor semnalate in functionarea la canalul de aductiune si camera de incarcare a CHE Oesti” propus a fi amplasat în comuna Corbeni, sat Oestii Pamanteni, județul Arges, județul Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalitații, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

Abonati-va la newsletter