18-07-2022

Anunt public privind decizia etapei de incadrare a proiectului "Consolidare pilier de siguranta canal de fuga CHE Simileasca"

SUCURSALA HIDROELECTRICA CURTEA DE ARGES, titular al proiectului "Consolidare pilier de siguranta canal de fuga CHE Simileasca, in zona afectata de viiturile din anul 2018", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Buzau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Consolidare pilier de siguranta canal de fuga CHE Simileasca in zona afectata de viiturile din anul 2018", propus a fi amplasat in comuna Maracineni, judetul Buzau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:30 -13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbz.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectie a mediului.

Abonati-va la newsletter