21-07-2023

Anunt public privind decizia etapei de încadrare parc eolian Crucea Nord

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. prin Vintilă Marius Ștefan în calitate de manager Sucursala WIND Constanța, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul „Instalarea capacității de stocare a energiei electrice cu baterii, pentru asigurarea rezervei de reglaj primar în parcul eolian CRUCEA NORD”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Crucea, extravilan,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, strada Unirii, nr. 23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Constanța.

Abonati-va la newsletter