09-06-2021

Anunt public privind decizia etapei de incadrare proiect CHE Bradisor

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Hidrocentrale Ramnicu Valcea titular al proiectului: „LUCRARI DE REABILITARE A GALERIEI DE ACCES LA DEBUSAREA GALERIEI DE FUGA A CHE BRADISOR FAZA: PT+CS” propus a fi realizat in loc. Brezoi, str. Valea Oltului, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Valcea, in zilele de luni – vineri, intre orele 9 -14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvl.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

Abonati-va la newsletter