26-04-2021

Anunt public privind decizia etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul MHC Poiana Rusca

SPEEH HIDROELECTRICA SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș – Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontalier pentru proiectul Realizarea unei microhidrocentrale în aval de barajul Poiana Ruscă „MHC POIANA RUSCA”, propus a fi amplasat în satul  Rusca, comuna Teregova, la piciorul barajului Poiana Ruscă, județul Caraș – Severin.

Proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș – Severin din Reșița, Petru Maior, 73 în zilele de luni-joi/vineri între orele 8:00 – 16:30/14:00, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail:office@apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș – Severin http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acasa

Abonati-va la newsletter