13-01-2021

Intrebari frecvente

INFORMAȚII GENERALE

Ce reprezintă codul de client, cont contract, POD de pe factura de energie electrică?

Aceste coduri sunt coduri alfa-numerice, disponibile clienților în cadrul facturii, contractului de furnizare și în cadrul aplicației iHidro.

Acestea ne sunt folositoare în identificarea corectă în sistemele noastre informatice și în relația noastră, cum ar fi: plata facturilor, modificarea contractului de furnizare etc.

  • codul de client - se găsește pe prima pagină a facturii și are 10 cifre (începe cu cifra 9)
  • cont contract - se găsește pe prima pagină a facturii și are 10 cifre (începe cu cifra 8)
  • POD - este codul de identificare al locului de consum, acordat de Operatorul de Distribuție:

- zona Rețele Electrice Muntenia, Banat, Dobrogea – caractere alfanumerice, codul începe cu RO ... și are 15 caractere.
- zona Delgaz Grid – caractere alfanumerice, codul începe cu EMO ... și are 10 caractere.
- zona Distribuție Energie Electrică România – caractere numerice, codul începe cu 594 ... și are 18 caractere.
- zona Distribuție Energie Oltenia – caractere numerice, codul începe cu 594 ... și are 26 de caractere.

Ce este POD-ul

Codul POD reprezintă codul unic pentru fiecare punct de măsurare al energiei. Acest cod este generat automat, de către Operatorii de Distribuție, la activarea unui nou punct de măsurare, în baza avizului tehnic de racordare (ATR) sau Certificatului de Racordare (CR).

Codurile sunt de regulă alfa-numerice (conțin litere și cifre), se regăsesc în cadrul ATR-ului și CR-ului și pe facturile de energie electrică (pagina a doua a facturii emise), diferă de la un distribuitor la altul, de la un loc de consum la altul.

Cum rezolv o situație neprevăzută apărută în derularea contractului de furnizare?

Indiferent de situația apărută, vă stăm la dispoziție printr-una din următoarele modalități:

- e-mail la clienti@hidroelectrica.ro
- apel telefonic la unul dintre următoarele numere, apelabile de luni până vineri, între orele 08:00 - 20:00, la tarif normal, 021 9834 și 021 9861
- Centrele noastre de Relații cu Clienții

Ce reprezintă consumatorul vulnerabil, din motive medicale?

Pentru clienții vulnerabili, din punct de vedere medical, Operatorul de Distribuție, conform legislației în vigoare, trebuie să:

• reducă la minimum întreruperile planificate, cu informarea acestuia direct sau prin furnizor,
• rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate apărute în zona acestora de rețea,
• asigure o sursă suplimentară de alimentare a locului de consum în cel mai scurt timp de la momentul în care primește informația de la furnizor privind încadrarea clientului în această categorie.

În situația în care vă încadrați în această categorie, vă rugăm să ne transmiteți documentele care atestă calitatea dumneavoastră, noi le vom prelua și le vom transmite către Operatorul de Distribuție.

În plus, dorim să vă informăm că este interzisă deconectarea de la rețeaua electrică a clienților vulnerabili, inclusiv în situații de criză de energie electrică.

CONTRACTARE

Cum poate solicita un client casnic o ofertă de energie electrică?

Ofertele sunt disponibile, accesând adresa www.hidroelectrica.ro - secțiunea Furnizare energie – Client Casnic, unde veți găsi informații detaliate referitoare la prețul oferit, perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, precum și documentele necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice. În situația în care considerați oferta noastră potrivită nevoilor dumneavoastră, vă invităm să accesați platforma de contractare online pusă la dispoziția clienților noștri, https://client.hidroelectrica.ro/contractare, unde veți avea posibilitatea de a vă încheia contractul de furnizare în câțiva pași simpli. Pentru mai multe informații privind platforma de contractare online, vă rugăm să consultați Ghidul Contractare Portal Client Hidroelectrica, disponibil pe www.hidroelectrica.ro.

Cum poate solicita un client business o ofertă de energie electrică?

Ofertele sunt disponibile pe www.hidroelectrica.ro - secțiunea Furnizare energie, unde veți găsi informații detaliate referitoare la prețul oferit, perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, precum și documentele necesare încheierii contractului de furnizare.

În situația în care sunteți client business și considerați oferta noastră potrivită business-ului pe care îl gestionați, vă rugăm să transmiteți documentele necesare procesului de contractare la adresa de e-mail, contractare.business@hidroelectrica.ro și unul dintre colegii noștri dedicați va prelua solicitarea dumneavoastră și va menține corespondența pentru situația în care mai sunt necesare documente suplimentare. În cazul în care ați transmis toate documentele necesare, veți primi contractul de furnizare prin intermediul e-mail-ului pe care trebuie să îl analizați, să îl semnați și să îl returnați semnat.

Documentele necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice pentru un client casnic sunt:

• Cererea de încheiere a contractului de furnizare, completată în totalitate, inclusiv indexul contorului la data solicitării (dovada foto atașată index) – disponibilă aici
• Copia actului de identitate, actului de identitate provizoriu, pașaportului sau buletinului de identitate al solicitantului/a persoanei împuternicite să semneze contractul de furnizare
• Copia tuturor paginilor ultimei (penultimei) facturi de energie electrică de la vechiul furnizora sau copia Avizului Tehnic de Racordare sau a Certificatului de Racordare emis de Ooperatorul de Ddistribuție în cazul în care pentru locul de consum nu exista încheiat nici un contract de furnizare a energiei electrice (instalație nouă)
• Declarație pe propria răspundere - drept locativ, completată în totalitate – disponibilă aici.

În cazul în care aveți mai multe locuri de consum, este necesară completarea declarației pentru fiecare dintre acestea.

Cum se completează documentele necesare încheierii unui contract de furnizare, în situația în care sunt client casnic?

În vederea completării corecte a documentelor necesare întocmirii contractului de furnizare, vă rog să luați în calcul următoarele:

1. Cererea de încheiere a contractului de furnizare
- Se vor completa cu atenție toate datele personale ale titularului de contract.
- Se vor completa cu atenție datele locului de consum:
   - POD – este codul de identificare al locului de consum, acordat de Operatorul de Distribuție,
   - seria contorului – partea numerică situată în zona codului de bare de pe contorul de energie electrică,
   - indexul și data citirii acestuia. În situația în care Operatorul de Distribuție nu va citi contorul de energie electrică la schimbarea furnizorului, acest index se va utiliza la schimbarea furnizorului,
   - adresa locului de consum.

Se vor completa cu atenție detaliile convenției de consum, în funcție de modul dumneavoastră de consum. Se va opta pentru modalitatea de corespondență: e-mail sau prin intermediul poștei. Se va data și se va semna cererea.

2. Declarație pe propria răspundere - drept locativ
- Se va completa în totalitate și trebuie să conțină informații despre:
   - deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității solicitantului (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, etc.),
  - faptul că nu exista litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului.

În situația în care aveți mai multe locuri de consum, este necesară completarea câte unei declarații pentru fiecare loc de consum pentru care se dorește încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

Documentația completă în vederea încheierii contractului de furnizare este reprezentată de:
- Cererea de încheiere a contractului de furnizare, însoțită de o fotografie a contorului de la locul de consum în care să se distingă indexul și seria contorului,
- Copia actului de identitate provizoriu, pașaportului sau buletinului de identitate al solicitantului/a persoanei împuternicite să semneze contractul,
- Copia tuturor paginilor ultimei (penultimei) facturi de energie electrică,
- Declarație pe propria răspundere – drept locativ, completată în totalitate,
- Pentru locurile de consum noi (unde nu a fost încheiat contract de furnizare) – copia Certificatului de Racordare emis de Operatorul de Distribuție.

Aveți posibilitatea de a depune documentele menționate mai sus printr-una din următoarele modalități:
- online – prin intermediul Portalului Client Hidroelectrica, secțiunea “Contractare” (https://client.hidroelectrica.ro/contractare),
- în Centrele de Relații cu Clienții.

Hidroelectrica este furnizor la adresa de consum, însă nu sunt eu titularul de contract. Ce trebuie să fac?

În situația în care sunteți client casnic și doriți preluarea unui contract de furnizare al unui client Hidroelectrica, vă rugăm să accesați platforma de contractare pusă la dispoziția clienților noștri, unde veți avea posibilitatea de a prelua contractul de furnizare în câțiva pași simpli.

Nevoile mele de consum s-au modificat. Cum pot modifica convenția de consum din contract?

Descărcați documentul cu ajutorul căruia vă puteți modifica convenția de consum stabilită în momentul semnării contractului de furnizare, îl completați, îl semnați și îl transmiteți scanat la adresa clienti@hidroelectrica.ro.

În momentul primirii, ne vom ocupa noi de modificarea acesteia în baza noastră de date și de transmiterea către Operatorul de Distribuție.

Ce pot face în situația în care mi-am schimbat datele de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, datele cărții de identitate etc.) ?

În situația în care se modifică o dată de identificare, descărcați documentul cu ajutorul căruia vă puteți modifica datele de contact și nu numai, îl completați, îl semnați și îl transmiteți scanat la adresa clienti@hidroelectrica.ro.

În momentul primirii solicitării și a documentului justificativ, dacă situația o impune, ne vom ocupa noi de modificarea dorită în baza noastră de date și vă vom confirma această modificare prin intermediul unui e-mail.

În prezent, suntem în etapa de testare a unei platforme prin intermediul căreia veți avea posibilitatea de a vă modifica singur aceste date. Acesta platformă va fi disponibilă pe PORTAL HIDROELECTRICA, la adresa https://client.hidroelectrica.ro/contractare

Care este procedura aplicabilă pentru rezilierea contractului de furnizare la inițiativa clientului?

Conform Termenilor și Condițiilor de afaceri cu clienții, puteți rezilia contractul de furnizare a energiei electrice, cu notificarea noastră cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele situații:

- asupra furnizorului s-a declanșat procedura de suspendare sau retragere a licenței,
- contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract respectiv,
- dacă furnizorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la Art. 13.1 din cadrul Contractului.

Vă rugăm să reveniți către noi cu o solicitare de reziliere a contractului de furnizare, datată și semnată.

Din momentul primirii documentului din partea dumneavoastră, vom notifica Operatorul de Distribuție. În plus, dorim să vă informăm că în termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, veți primi factura cu decontul final aferent energiei electrice consumate până la data încetării acestuia, conform legislației în vigoare.

Cum trebuie să procedez dacă doresc să schimb furnizorul de energie electrică?

În cazul în care doriți să schimbați furnizorul de energie electrică, prin intermediul platformei online puse la dispoziția clienților noștri (https://client.hidroelectrica.ro/contractare) o puteți face simplu și rapid.

Trebuie să vă pregătiți cu poze ale documentelor necesare procesului de contractare și totul se va întâmpla online, chiar și semnarea noului contract de furnizare. Aceste documente sunt actul de identitate, ultima sau penultima factură de la vechiul furnizor și, dacă se impune, copia Avizului Tehnic de Racordare sau a Certificatului de Racordare emis de Operatorul de Distribuție (pentru branșamentele noi).

Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în proces.

Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare cu un furnizor nou. În situația schimbării furnizorului, intrarea în vigoare a noului contract se produce în prima zi după expirarea unui interval de 24 de ore de la inițierea procedurii, interval necesar pentru finalizarea demersurilor tehnice şi administrative necesare trecerii de la un furnizor la altul. Etapele procesului de schimbare furnizor energie pentru clienții casnici și noncasnici sunt descrise în cadrul Ordinului ANRE nr. 3 din 26 ianuarie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale.

Ce am de făcut pentru a deveni prosumator?

În cazul în care doriți să produceți energie electrică din surse regenerabile într-o centrală cu putere instalată mai mică de 400 kW și, în afară de consumul propriu, să livrați surplusul de energie în rețeaua Operatorului de Distribuție la care este racordat locul de consum, veți căpăta statutul de prosumator.

Conform legislației în vigoare, prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea proprie.

Pentru racordarea unui prosumator la rețeaua electrică de interes public se parcurg următoarele etape:
• etapa preliminară de documentare și informare a utilizatorului;
• depunerea de către utilizator a cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
• stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de rețea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
• încheierea contractului de racordare între operatorul de rețea și utilizator;
• realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;

FACTURARE

Când se emite factura Hidroelectrica și cum se determină consumul în cadrul acesteia?

Factura de energie electrică se emite lunar, iar valoarea ei se calculează în funcție de consumul măsurat în kWh, acesta determinându-se astfel:

1. citirea indexului de pe contor de către Operatorul de Distribuție sau
2. indexul transmis prin autocitire de către client, prin modalitățile puse la dispoziție de noi (după ce acesta este validat de Operatorul de Distribuție) sau
3. cantitățile de energie lunare stipulate în convenția de consum, parte a contractului de furnizare.

Astfel, dacă nu se realizează citirea contorului de către Operatorul de Distribuție și nici nu se validează lunar indexul autocitit transmis de dumneavoastră, noi vom emite facturi de estimare conform datelor de măsură primite de la Operatorul de Distribuție.

În prezent, emitem facturile de energie electrică în baza datelor primite din partea Operatorilor de Distribuție (indecși citiți sau estimați de către Operatorii de Distribuție). În cazul în care sesizați neconcordanțe privind estimarea consumului, vă rugăm să vă actualizați convenția de consum și să ne-o transmiteți pentru a întreprinde demersurile privind actualizarea convenției de consum și la Operatorul de Distribuție.

Care este intervalul de transmitere a indexului autocitit de pe contor?

În vederea transmiterii indexului autocitit, punem la dispoziția clientului mai multe modalități prin intermediul cărora aceștia își pot comunica indexul autocitit, lunar, în intervalul 24 - 28. Această informație apare pe prima pagină a facturii, precum și în cadrul aplicației iHIdro.

Modalitățile puse la dispoziția clienților pentru transmiterea indexului sunt:
- apel gratuit la numărul 0800 800 359
- aplicația iHidro, disponibilă în AppStore sau Google Play Store, sau prin intermediul browser-ului de internet la adresa https://ihidro.ro/Portal
- portalul Hidroelectrica, disponibil la adresa https://client.hidroelectrica.ro/autocitire

Cum se citește indexul contorului, în funcție de tipul acestuia?

Contoare cu afișaj mecanic

Indexul contorului de energie electrică cu afișaj mecanic care trebuie declarat este format din cifrele aflate înaintea virgulei (dacă acel contor este prevăzut cu "virgulă". Valoarea indexului după virgulă (de regulă, într-un cadranul roşu) se poate ignora sau se se rotunjeşte la partea unitară în sus.
Contoare cu afișaj electronic

Pe afișajul contoarelor electronice pot apărea mai multe informații, în funcție de tipul și de modul în care acestea sunt configurate. Pentru fiecare mărime afișată (Energie Activă, Energie Reactivă Inductivă, Energie Reactivă Capacitivă) va apărea codul acesteia, respectiv valoarea numerică a acesteia.

1.8.0 - Index curent energie activă totală consumată
1.8.1 - Index curent energie activă - zona 1 (pentru clienții care beneficiază de tarif diferenţiat)
1.8.2 - Index curent energie activă - zona 2 (pentru clienții care beneficiază de tarif diferenţiat)
3.8.0 sau 5.8.0 - Index corespunzător energiei reactive inductive
4.8.0 sau 8.8.0 - Index corespunzător energiei reactive capacitive

Contoare inteligente

În situația în care la locul de consum este instalat un astfel de contor care este integrat într-un sistem de măsurare inteligentă, acesta va transmite automat indexul, fără a mai fi necesară transmiterea manuală a indexului.

Afișajul acestor contoare este identic cu cel al contoarelor cu afișaj electronic.

Cât plătesc pe un kWh?

Prețul acceptat prin ofertă și contract, este alcătuit din mai multe componente, unele din acestea fiind stabilite și reglementate de către ANRE.

De exemplu, la energia electrică, prețul e format din:
1. energia activă (preț energie) - compus din preț de achiziție și marjă furnizor
2. tarif de introducere energie electrică în rețea
3. tarif de extragere energie electrică din rețea
4. servicii de sistem
5. taxe, precum contribuția de cogenerare, certificatele verzi și acciza.

Dintre acestea, noi vă garantăm pe perioada contractuală prețul menționat în dreptul energiei active. Celelalte, se colectează și se virează conform normelor legale în vigoare către stat și alți operatorii din Sistemul Energetic Național.

De ce îmi apar pe factura de energie electrică atâtea componente și nu îmi apare doar energia electrică?

Până la locuința dumneavoastră, energia este produsă, achiziționată și transportată printr-o infrastructură de transport și distribuție. Astfel, energia parcurge drumul de la producător, la transportator, la distribuitorul de energie până în casa clientului.

Toate aceste activități trebuie să apară și în facturile emise clienților.

Ele sunt facturate de noi, dar sunt plătite, ulterior, către companiile care gestionează aceste activități.

Valorile pentru tarifele reglementate de transport, de servicii de sistem și de distribuție, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi și accize vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

Tarifele reglementate în furnizarea energiei electrice sunt:
- serviciul de transport (introducere în rețea TG + extragerea din rețea TL),
- servicii de sistem,
- serviciul de distribuție.

Alte componente reglementate sunt:
- certificatele verzi. Certificatul verde este un titlul care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie). În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi, calculat ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunară disponibilă.
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență. Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România. Contribuția plătită de client se aplică cantității de energie electrică facturată și nu depinde de tipul de preț.
- accizele. Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și electricitatea. Plata taxei de către consumatori se face prin factura de consum, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizor.

Conform legislației în vigoare, la clienții casnici cu puteri aprobate peste 30kW și la consumatorii noncasnici apare evidențiată pe factura de energie electrică și energia reactivă. Metodologia privind plata energiei reactive este stabilită prin Ordinul ANRE nr. 33 din 28 mai 2014, modificat prin Ordinul ANRE 76/2016, facturarea fiind făcută pe trei tranșe, în funcție de factorul de putere. Aceste date le primim din partea Operatorilor de Distribuție și le evidențiem în cadrul facturilor de energie electrică transmise clienților.

Când și cum pot contesta o factură primită?

În cazul în care aveți nelămuriri sau întrebări referitoare la o factură emisă, ne poți adresa întrebări prin intermediul uneia din următoarele modalități:
• E-mail la clienti@hidroelectrica.ro
• Apel telefonic la unul dintre următoarele numere, apelabile de luni până vineri, între orele 08:00 - 20:00, la tarif normal, 021 9834 și 021 9861
• Centrele noastre de Relații cu Clienții

În urma analizei solicitării dumneavoastră, vom reveni în cel mai scurt timp.

Ce este de făcut dacă primesc cu întârziere factura?

Alături de partenerii noștri poștali, ne străduim să livrăm în cel mai scurt timp facturile către dumneavoastră. În cadrul acestui proces, mai pot apărea cazuri când acest lucru nu este posibil. Mai sunt și situații când acestea nu ajung la dumneavoastră deoarece datele de contact conțin inadvertențe.
.
Dacă aveți nevoie de factură rapid, vă încurajăm să:.
- vă creați un cont pe aplicația iHidro și veți avea acces instant la facturile emise,
- vă activați factura electronică astfel încât, în momentul emiterii, aceasta se va regăsi pe email-ul dumneavoastră,
- o solicitați prin intermediul unui e-mail la adresa clienti@hidroelectrica.ro,
- o solicitați unui consultant în cadrul unui Centru de Relații cu Clienții.

PLATA FACTURII

Cum și unde pot plăti factura Hidroelectrica?

Modalitățile de plată puse la dispoziția clienților noștri de către Hidroelectrica sunt prezente în cadrul facturii de energie electrică și pe pagina noastră, www.hidroelectrica.ro - secțiunea Furnizare energie - MODALITĂȚI PLATĂ.

În momentul efectuării unei plăți, pentru alocarea corectă a acesteia, vă rugăm să treceți la rubrica detalii de plată CONT CONTRACT și NUMĂR FACTURĂ. În situația în care veți utiliza codul de bare, plata se va aloca automat conform codului de bare scanat.

Cum mă asigur că efectuez plata corectă a facturii de energie electrică?

În vederea alocării corecte a plății efectuate, vă rugăm să luați în calcul următoarele:
- Este necesară introducerea detaliilor de plată formate din CONT CONTRACT și NUMĂR FACTURĂ, indiferent de modalitatea de plată aleasă,
- Plățile care nu respectă modalitățile de plată prezentate în cadrul facturii de energie electrică și pe pagina de internet vor fi procesate cu întârziere, nu vor fi prelucrate sau vor fi returnate, după caz.
- Termenul de procesare a plății în sistemul nostru informatic este de maximum 3 zile lucrătoare.

Pentru detalii suplimentare referitoare la modalitățile de plată puse la dispoziția clienților noștri, vă rugăm să accesați - secțiunea Furnizare energie sau ne puteți contacta la numerele de telefon 021 9834 sau 021 9861, de luni pana vineri (mai puțin in zilele de sărbători legale), în intervalul orar 08:00-20:00.

Cum solicit eșalonarea unei plăți?

În situația în care valoarea facturilor depășește posibilitățile de plată, puteți apela la o solicitare de eșalonare.

Pentru a vi se aproba un grafic de eșalonare, vă rugăm să accesați pagina noastră de internet, www.hidroelectrica.ro, secțiunea Furnizare energie – Client Casnic sau Furnizare energie – Client Business, unde veți găsi un formular pus la dispoziția clienților noștri, Cerere eșalonare plăți.

După completarea acestei cereri, vă rugăm să o transmiteți la adresa de e-mail esalonari@hidroelectrica.ro(client casnic) sau esalonari.business@hidroelectrica.ro(client business) și unul dintre colegii noștri va prelua solicitarea dumneavoastră.

După primirea acestei cereri din partea dumneavoastră, vom efectua următoarele:
- Analizăm și verificăm documentele primite,
- Transmitem către dumneavoastră convenția de eșalonare propusă prin intermediul e-mail-ului sau poștei (în funcție de modalitatea aleasă de dumneavoastră).

În vederea aprobării graficului de eșalonare, vă rugăm să semnați convenția de eșalonare primită și să o returnați la adresa e-mail esalonari@hidroelectrica.ro(client casnic) sau esalonari.business@hidroelectrica.ro(client business), în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

Ce fac dacă am de recuperat bani de la Hidroelectrica?

Dacă în urma unei facturi de regularizare, soldul dumneavoastră este negativ (cu minus) și nu doriți ca acea sumă să rămână în contul dumneavoastră ca avans pentru plata următoarelor facturi, vă rugăm să ne transmiteți Cererea pentru restituire a sumelor completată și semnată la adresa de e-mail clienti@hidroelectrica.ro sau să o depuneți în cel mai apropiat Punct de Prezență și noi o vom procesa și vom returna suma către contul dorit de dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc la timp factura de energie electrică?

Conform Termenilor și Condițiilor de afaceri cu clienții, este necesară plata fiecărei facturi emise în termenul de scadență prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice, data emiterii facturii și data scadentă fiind menționate în cadrul fiecărei facturi.

Conform aceluiași document, achitarea facturii după data scadentă duce la aplicarea unor dobânzi penalizatoare după cum urmează:
- clientul persoană fizică va datora Furnizorului o dobândă penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de referință a BNR plus 4 puncte procentuale conform art. 3 alin (2) din OG nr. 13/2011, pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv),
- Clientul persoană juridică (profesionist conform legislației în vigoare) va datora Furnizorului o dobândă penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de referință a BNR plus 8 puncte procentuale conform art. 3 alin (21) din OG nr. 13/2011, pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv).

Valoarea totală a dobânzii penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Care este modul de alocare a plăților în sistemul informatic Hidroelectrica, în situația în care am mai multe contracte?

Pentru clienții care au mai multe locuri de consum, modul de alocare a plăților este stabilit implicit la nivel de Cod de Client.

În prezent, clienții cu mai multe locuri de consum au posibilitatea de a alege dintre următoarele modalități de alocare a plăților efectuate:
- la nivel de COD CLIENT - sumele achitate peste valoarea unei facturi se alocă pe facturi, în funcție de vechime, indiferent de cont de contract (loc de consum)
- la nivel de CONT CONTRACT - sumele achitate peste valoarea unei facturi se alocă doar pe facturile aferente acelui Cont Contract. Nu se alocă sume pe alte conturi de contract chiar dacă există sume în avans.

În situația în care doriți personalizarea acestei opțiuni, vă rugăm să ne transmiteți Cerere modalități CLEARING completată și semnată la adresa de e-mail clienti@hidroelectrica.ro sau să o depuneți în cel mai apropiat Punct de Prezență și noi o vom procesa, conform opțiunii dumneavoastră.

Vă rugăm să luați în considerare următoarele:
- în cadrul unei luni, este permisă o singură modificare de repartizare.
- în cazul în care se trece de la repartizarea pe COD CLIENT la repartizarea pe CONT CONTRACT, repartizarea plăților istorice nu se ajustează, și va fi luată în considerare situația financiară la data cererii.

RELAȚIA CU OPERATORII DE DISTRIBUȚIE

Ce sunt Operatorii de Distribuție?

Pentru sesizarea deranjamentelor în furnizarea de energie electrică, pentru racordarea unui imobil la rețeaua de energie electrică și nu numai este necesar să luați legătura cu Operatorul de Distribuție din zona locului dumneavoastră de consum.

Datele de contact ale principalilor Operatori de Distribuție (aceștia fiind cunoscuți ca Operatori de Distribuție concesionari) sunt:
1. Delgaz Grid - județe alocate: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui - date de contact: www.delgaz.ro/despre-noi/contact
2. Distribuție Energie Oltenia - județe alocate: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea - date de contact: www.distributieoltenia.ro/ro/contact.html
3. Distribuție Energie Electrică România - județe alocate: Alba, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Vrancea - date de contact: www.distributie-energie.ro
4. Rețele Electrice Muntenia - București, Ilfov, Giurgiu - date de contact: www.e-distributie.com/ro/contact.html
5. Rețele Electrice Banat - Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiș - date de contact: www.e-distributie.com/ro/contact.html
6. Rețele Electrice Dobrogea - Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea - date de contact: www.e-distributie.com/ro/contact.html

Pe lângă acești Operatori de Distribuție se mai găsesc și operatorii de distribuție neconcesionari, acesta prestând pentru utilizatori serviciul de distribuție a energiei electrice prin rețelele electrice deținute în proprietate sau în folosință.

Lista completă a Operatorilor de Distribuție se găsește pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anro.ro.

Care este relația dintre Client, Furnizor și Operator de Distribuție?

Hidroelectrica S.A activează pe piața energiei electrice alături de alți deținători de licență de furnizare cu licența nr. 2215 din data de 06.05.2020.

Conform legislației în vigoare, activitatea de furnizare a energiei electrice este separată de activitatea de distribuție a energiei electrice, furnizorul prestând pentru clienții săi un serviciu de facturare a energiei electrice consumate și de încasare a contravalorii energiei electrice facturate.

Prin contractul de furnizare a energiei electrice furnizorul se obligă să asigure calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice. Pentru realizarea acestui scop, furnizorul încheie, la rândul său, un contract cu Operatorul de Distribuție.

Operatorul de Distribuție este cel care asigură distribuția energiei electrice achiziționate de furnizor, prin rețeaua electrică de distribuție și prin instalația de alimentare, la locul de consum al clientului. Instalația electrică de alimentare a locului de consum, ca și rețeaua electrică de distribuție, la care aceasta este racordată, sunt în proprietatea, în administrarea și în exploatarea operatorului de rețea. Tot Operatorul de Distribuție este răspunzător de calitatea măsurării energiei electrice, de calitatea citirii contoarelor de energie electrică și de corectitudinea cantităților de energie electrică introduse în sistemul de facturare, pe baza cărora furnizorul emite facturile de energie electrică.

Luând în calcul cele enumerate mai sus, cererile, sesizările și reclamațiile care sunt adresate furnizorului de energie electrică privind:
- continuitatea în alimentare;
- calitatea tehnică a energiei electrice;
- calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice (care sunt prevăzute în Standardul de distribuție, ca fiind în responsabilitatea operatorului de rețea) nu pot fi rezolvate direct de furnizor, acesta fiind, în astfel de situații, un intermediar între client, pe de-o parte, și operatorul de rețea, pe de altă parte, în conformitate cu Standardul de furnizare.

Ce este un aviz de amplasament?

Avizul de Amplasament reprezintă răspunsul scris al Operatorului de Distribuție la cererea unui client, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.

Pentru obținerea avizului de amplasament, este necesar să luați legătura cu Operatorul de Distribuție din zona locului de consum.

După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii pentru emiterea avizului de amplasament, Operatorul de Distribuție va transmite solicitantului avizul de amplasament, într-un termen de maximum 15 zile calendaristice.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să consultați informațiile puse la dispoziția clienților de către Operatorii de Distribuție pe propriile pagini de internet.

Cum se poate realiza racordarea la rețeaua de energie electrică?

Avizul Tehnic de Racordare constituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către Operatorul de Distribuție la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică.

Dorim să vă menționăm, în plus, că utilizatorii rețelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalației de utilizare care urmează să fie racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

Pentru obținerea avizului tehnic de racordare, vă rugăm să luați legătura cu Operatorul de Distribuție.

După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii pentru emiterea avizului tehnic de racordare, Operatorul de Distribuție va transmite solicitantului avizul de amplasament, într-un termen de maximum 30 zile calendaristice.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să consultați informațiile puse la dispoziția clienților de către Operatorii de Distribuție pe propriile pagini de internet.

Cum pot solicita modificarea tehnică a instalației existente?

În situația în care considerați că aveți nevoie de o putere mai mare la locul dumneavoastră de consum, este necesară solicitarea unui spor de putere Operatorului de Distribuție.

Primul pas în acest demers este reprezentat de completarea și depunerea cererii de racordare pentru actualizarea Avizului Tehnic de Racordare / Certificatului de Racordare.

Pe lângă acest document, este necesară prezentarea certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice) sau a cărții de identitate (pentru persoane fizice), a actului care atestă dreptul de folosință asupra terenului / incintei / clădirii în care se constituie locul de consum (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară), autorizația de construire valabilă, precum și alte documente solicitate de Operatorul de Distribuție.

În cadrul cererii, se va bifa la Tip solicitare motivul actualizării Avizului Tehnic de Racordare / Certificatului de Racordare.

După depunerea documentației complete, etapele următoare sunt cele specifice procesului de racordare la rețea, conform legislației în vigoare.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să consultați informațiile puse la dispoziția clienților de către Operatorii de Distribuție pe propriile pagini de internet:
1. Delgaz Grid - www.delgaz.ro/despre-noi/contact
2. Distribuție Energie Oltenia - www.distributieoltenia.ro/ro/contact.html
3. Distribuție Energie Electrică România - date de contact: www.distributie-energie.ro
4. Rețele Electrice Muntenia - www.e-distributie.com/ro/contact.html
5. Rețele Electrice Banat - www.e-distributie.com/ro/contact.html
6. Rețele Electrice Dobrogea - date de contact: www.e-distributie.com/ro/contact.html

În plus, dorim să vă transmitem faptul că solicitarea unui spor de putere nu presupune modificarea condițiilor contractuale din cadrul contractului de furnizare a energiei electrice.

Unde găsesc lista cu întreruperi de furnizare a energiei electrice?

Întreruperile în furnizarea de energie electrică pot fi planificate sau neplanificate.

Întreruperile neplanificate sunt cauzate în special de vechimea rețelei de distribuție, dar și de furturile de energie, suprasolicitarea rețelei și intervențiile neautorizate în rețea. De asemenea, condițiile nefavorabile de vreme pot afecta serviciul de distribuție.

Întreruperile planificate sunt acele sistări în furnizarea de energie electrică datorate lucrărilor de modernizare pe care operatorul de rețea le desfășoară în zonele în care operează.

Lista întreruperilor planificate ale Operatorilor de Distribuție, în funcție de zona locului de consum, pot fi consultate pe paginile de internet ale acestora:
1. Delgaz Grid - https://portal.delgaz.ro/intreruperi-programate
2. Distribuție Energie Oltenia - https://www.distributieoltenia.ro/ro/suport/harta-intreruperi.html
3. Distribuție Energie Electrică România - https://www.distributie-energie.ro/suport/intreruperi-deer/
4. Rețele Electrice Muntenia - https://www.e-distributie.com/ro/intreruperi-curent.html
5. Rețele Electrice Banat - https://www.e-distributie.com/ro/intreruperi-curent.html
6. Rețele Electrice Dobrogea - https://www.e-distributie.com/ro/intreruperi-curent.html

Cum procedez pentru a primi despăgubiri în cazul deteriorării aparaturii electrocasnice?

Furnizorul de energie poate acorda despăgubiri clientului casnic atunci când deteriorarea aparaturii electrocasnice a intervenit în urma unor evenimente din culpa Operatorului de Distribuție.

Despăgubirile pentru clientul casnic se acordă dacă sunt îndeplinite câteva condiții:
- Există încheiat un contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum (unde s-a produs evenimentul);
- Solicitarea este transmisă în maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale;
- Solicitarea (cererea de despăgubire este disponibilă pe www.hidroelectrica.ro, secțiunea Furnizare Energie – Client Casnic) este corect completată (nume titular, adresă loc consum, date contact, data evenimentului, valoarea estimată a prejudiciului);
- Solicitarea este transmisă pe adresa de e-mail: despagubiri@hidroelectrica.ro.

După primirea cererii de despăgubire, furnizorul:
- verifică dacă solicitarea este completă;
- solicită Operatorului de Distribuție o analiză a incidentului reclamat;
- transmite către client răspunsul primit din partea Operatorului de Distribuție, în urma analizei incidentului reclamat.

În situația în care sunteți îndreptățit să primiți despăgubiri, în termen de 60 de zile lucrătoare trebuie să primim din partea dumneavoastră documentele justificative în vederea calculării despăgubirilor, precum și modalitatea de acordare a sumei stabilite pentru despăgubire (virament bancar sau mandat poștal).

Procesul de acordare despăgubiri este reglementat prin Ordinul nr. 177 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea. Vă rugăm să mențineți comunicarea prin intermediul adresei de email, despagubiri@hidroelectrica.ro.

Cum se poate reprograma o citire a contorului de către Operatorul de Distribuție, dacă aceasta nu a putut fi realizată la timp?

În situația în care ați fost notificat de Operatorul de Distribuție sau de furnizorul de energie electrică privind imposibilitatea Operatorului de Distribuție de a citi contorul, vă rugăm să urmați pașii din cadrul notificării în vederea programării unei noi citiri.

Datele de contact ale Operatorilor de Distribuție:
Distribuție Electrică Oltenia - https://www.distributieoltenia.ro/ro/contact.html
Distribuție Energie Electrică România - https://www.distributie-energie.ro/reprogramare-citire-contoare/
Rețele Electrice Muntenia - https://www.e-distributie.com/ro/contact.html
Rețele Electrice Dobrogea - https://www.e-distributie.com/ro/contact.html
Rețele Electrice Banat - https://www.e-distributie.com/ro/contact.html
Delgaz Grid - https://delgaz.ro/despre-noi/contact

În caz contrar, riscați emiterea unei facturi care să nu reflecte consumul dumneavoastră real sau chiar deconectarea locului de consum.

Documente utile

Formular pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate
Cerere pentru restituirea sumelor plătite în plus sau constituite ca avans
Cerere pentru modificarea convenție de consum
Cerere pentru rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice (client casnic)
Cerere de setare/schimbare a modalității de repartizare a plăților
Declarație pe propria răspundere
Cerere pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice
Cerere pentru eșalonarea plății facturii de furnizare a energiei electrice (client casnic)
Cerere pentru eșalonarea plății facturii de furnizare a energiei electrice (client business)

Cerere pentru sistarea temporara a energiei electrice (client casnic)

 

Abonati-va la newsletter