15-02-2023

Hidroelectrica, la conferinta "Romanian Sustainability Forum"

Publicatia Financial Intelligence a organizat, la data de 15 februarie 2023, a doua editie a conferintei "Romanian Sustainability Forum". 

Evenimentul a avut loc la J. W. Marriott Bucharest Grand Hotel si si-a propus sa reuneasca factori decidenti din economia nationala pentru discutii aplicate pe subiecte presante.

Agenda discutiilor: 

  • Transpunerea Directivei CSRD la nivel național

Context: Directiva privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate, Directiva CSRD, a fost aprobată în luna decembrie a anului 2022, urmând să se aplice la nivel european mai multor categorii de companii, etapizat, începând cu anul financiar 2024. Directiva CSRD este strâns legată de Pactul Ecologic European, noua strategie de creștere a Uniunii Europene, care își propune să transforme Uniunea într-o economie modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor, și competitivă, fără emisii de gaze cu efect de seră până în 2050. Toate Statele Membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru transpunerea prevederilor Directivei în legislația națională.

  • Guvernanța sustenabilității

Context: Pentru realizarea conformării companiilor cu prevederile noului cadru legislativ, Directiva CSRD, dar și pentru atingerea cu succes a obiectivelor de sustenabilitate, un factor extrem de important îl vor reprezenta rolul, responsabilitățile, expertiza și perfomanța membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele de sustenabilitate. Totodată, existența unei echipe de sustenabilitate integrată și implicată in toate departamentele si diviziile companiei, coordonată de un manager sau director, va asigura implementarea direcțiilor strategice de sustenabilitate la nivelul companiei, cât și în lanțul valoric al acesteia.

  • Planurile de tranziție și rolul sectorului financiar

Context: Din perspectiva sustenabilității, rolul sectorului financiar va fi unul extrem de semnificativ, întrucât acesta va trebui să contribuie la finanțarea unei redresări sociale și ecologice care limitează încălzirea globală și, în același timp, creează locuri de muncă, accelerează creșterea durabilă și construiește societăți mai rezistente. Astfel, instituțiile de credit vor trebui să își orienteze produsele astfel încât să limiteze creșterea globală a temperaturii la maximum 1,5 grade Celsius, să își folosească experiența și cunoștințele pentru a-și ajuta clienții cu consilierea și finanțarea de care au nevoie pentru a facilita tranziția către o lume net zero din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră.

  • Sustenabilitatea în România – rol important în redresarea companiilor și calea spre un viitor de succes

Abonati-va la newsletter