Consiliul de Supraveghere

Membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit incepand cu data de 01.08.2023 pe o perioada de 4 luni:

 

Petre Iulian NICOLESCU - Presedinte Consiliul de Supraveghere

Domnul Petre Iulian Nicolescu deține din data de 02.10.2023 funcția de presedinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica si este din noiembrie 2019 Sef Birou la SNGN ROMGAZ SA – FIGN DEPOGAZ PLOIESTI. Din anul 2020 detine functiile de Coordonator Grup de lucru „Hydrogen SAPE” si Data Protection Officer la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) SA, fiind in acelasi timp Membru al Alianței Europene pentru Hidrogen Curat (ECHA) si Membru al Alianței Hidrogenului din România.

Detine experienta in administrarea societatilor si companiilor nationale, avand in trecut functiile de: președinte si membru in Consiliul de administratie al Operatorului Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM S.A., membru in Consiliul de administratie al CONVERSMIN S.A., membru in Consiliul de administratie al CUPRUMIN S.A., membru in Consiliul de administratie al IOR S.A., Președinte si membru in Consiliul de administratie al IPROCHIM S.A., președinte si membru in Consiliul de administrație al Societatii Nationale a Sarii S.A.

In perioada 2017-2019 a detinut functiile de: Director Cabinet Ministru in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (noiembrie 2018 – noiembrie 2019), Director Privatizare, Postprivatizare la Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, Secretar de Stat la Ministerul Economiei (martie 2017 – martie 2018) precum si Secretar de Stat la Ministerul Turismului.

Alte functii detinute de catre dl Nicolescu in perioada 2000-2017 sunt: Sef Serviciu Proiecte Europene - Primăria Sectorului 4 București, Directia Management Proiecte Interne si Internationale (Iulie 2016 – februarie 2017), Președinte Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului – (ianuarie 2015 – iulie 2016), Șef Serviciu la Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, Serviciul Administrare, Privatizare (ianuarie 2014 – ianuarie 2015), functionar public cu statut special (decembrie 2003-ianuarie 2014) si consilier juridic la Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie Argeș (noiembrie 2000 – decembrie 2003).

Domnul Petre Iulian Nicolescu este licentiat in stiinte juridice - Facultatea de Drept, Universitatea din București (1996 – 2000), detine certificat de Inspector Resurse Umane, Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal/DPO, Mediator si Manager de Proiect Accesare Fonduri Europene, avand de asemenea un masterat in „Spatiul Public European” - Facultatea de Administratie Publica – SNSPA (2004 – 2006).          

 

Membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit incepand cu data de 18.10.2023 pana la convocarea primei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor dar nu mai mult de 4 luni (18 februarie 2024):

Cristian-Nicolae STOINA

Domnul Cristian-Nicolae Stoina a detinut din anul 2018 si pana in martie 2023 funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. Are pregătire în domeniul juridic și economic, deținând titlul de ”doctor în economie”.

Domnul Cristian-Nicolae Stoina este cadru didactic asociat din octombrie 2021 și până în prezent în cadrul Programului postuniversitar “Audit financiar”, la Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune, Academia de Studii Economice București; cadru didactic asociat din octombrie 2020 în cadrul Programului postuniversitar “Dreptul Fiscal al afacerilor”, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice București și din 2010 și până în prezent este cadru didactic asociat la disciplina „Finanțe publice”, Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar.

A deținut funcția de cadru didactic asociat și în semestrul II 2006 la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune - Program de Masterat „Management Contabil și Fiscal” – Disciplina „Contabilitatea societăților comerciale”, Academia de Studii Economice  București și în perioada februarie 2002-iunie 2003 la Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice București.

A fost, de asemenea, lector universitar în perioada octombrie 2000-septembrie 2003 la Universitatea Spiru Haret București, lector în anul 1997 la Școala Superioară de Secretariat Sibiu - curs „Bazele contabilității” și lector la Universitatea Populară Sibiu – cursurile de „Contabilitate asistată pe calculator” și „Bazele Contabilității”

Din anul 2016 și până în prezent, este expert independent pe probleme economico-financiare, publicat în tabloul ANMCS.

În perioada: aprilie 2013-decembrie 2020 a fost Administrator/Asociat unic la firma Stoina & Stoina Group Consulting S.R.L.; octombrie 2011- iunie 2016, Consilier Management la Stadum Invest S.R.L.; octombrie 2008-octombrie 2011, Consilier de Conturi/Șef de departament la Curtea de Conturi a României; august 2005-octombrie 2008, Director Executiv la Direcția Generală a  Finanțelor Publice a Municipiului București, Ministerul Finanțelor Publice; aprilie 2005-august 2008, Consilier Superior la Fondul Național de Pre-aderare, Ministerul Finanțelor Publice; 2002-2005, Administrator/Asociat unic la Trust Cont Expert S.R.L.; 1990-2001, Șef Birou Financiar Contabil (București) și Șef Compartiment Financiar Contabil (Sibiu) la Ministerul Apărării Naționale.

A absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ministerul Apărării Naționale, Specialitatea Finanțe (diplomă de ofițer financiar) în iulie 1990, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Drept, profil Științe Juridice - Specializarea Drept Juridic (diploma de licență) în septembrie 1996, CECCAR Sibiu, Specializarea Evaluator economico-financiar al intreprinderii (certificat de absolvire) în octombrie 1996, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Științe Sibiu, profil Economic, Specializarea Economia Turismului și Serviciilor - Atestat Manager în Turism (diploma de licență) în iunie 1997, Academia de Studii Economice București, Curs postuniversitar de perfecționare cu durata de 1 an – Managementul tranzacțiilor internaționale (certificat de absolvire) în iulie 1999, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Departamentul de pregătire a personalului didactic (certificat de absolvire) în noiembrie 1999, Academia de Studii Economice București, Curs postuniversitar de specializare cu durata de 1 an - Managementul afacerilor prin proiecte (diplomă de studii postuniversitare de specializare) în iunie 2007, Sub egida Georgetown University București - „Leadership and Excellence” (certificat de absolvire) în octombrie 2007, Academia de Studii Economice București, Specializarea Management, Teza de doctorat: Risc și incertitudine în investiții (Doctor în Economie) în noiembrie 2007, Universitat Politecnica de Catalunya – Barcelona – Corporate Governance (certificat de absolvire) în ianuarie 2020, Transparency International Romania – Curs de Guvernanță Corporativă (certificat de absolvire) în ianuarie 2021.

A obținut în octombrie 2006 un Certificat de atestare a calității de consultant fiscal de la Ministerul Finanțelor Publice, un certificat de participare la Cursul “Guvernanță corporativă–Guvernanță etică care creează valoare” organizat de Envisia – Boards of Elite în ianuarie 2022 și un certificat de participare la “Cursul Guvernanță Corporativă pentru membrii Consiliului de Supraveghere“ organizat de Transparency International Romania în ianuarie 2023.

Pe lângă publicarea unui număr impresionant de articole în diverse reviste și ziare de specialitate economică, domnul Cristian-Nicolae Stoina a publicat și cărțile: “Turism și marketing turistic ” – Editura Fundația România de Mâine, București, 2003 (autori: Cristian Stoina, Mădălina Spânu) și „Risc și incertitudine în investiții ” – Editura Teora, București, 2008 (autor: Cristian Nicolae Stoina).

Domnul Stoina este de asemenea membru al următoarelor asociații profesionale: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (din 1997), Camera Consultanților Fiscali (din 2007), International Fiscal Association – Filiala România (din 2008).

 
Membri ai Consiliului de Supraveghere numiti incepand cu data de 29.03.2023 pe o durata de 4 ani:

 

Mihai Liviu MIHALACHE

Domnul Mihai Liviu Mihalache deține din 2019 funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica și are o vastă experiență în domeniul juridic. A studiat Dreptul la Universitatea Ecologică din București în perioada 1997-2001 și a a avut funcția de consilier juridic în perioada noiembrie 2002 - ianuarie 2004) și de avocat în perioada ianuarie 2004 - aprilie 2007 și 2010-2013.

Domnul Mihai Liviu Mihalache a ocupat mai multe funcții la Ministerul Economiei: consilier personal/asistent la cabinetul ministrului în perioada iulie 2012 - decembrie 2012, director de cabinet al secretarului de stat în perioada iulie 2013 - octombrie 2013, șef adjunct birou - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie în perioada octombrie 2013 - februarie 2014), Șef de birou - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie în perioada februarie 2014 - ianuarie 2015.

De asemenea, a mai deținut câteva funcții la Ministerul Energiei, printre care actuala funcție de Director al Direcției Administrarea a Participațiilor Statului în Energie, începând cu septembrie 2021. Alte funcții la Ministerul Energiei pe care le-a ocupat sunt: Director de Cabinet al Secretarului de stat în perioada ianuarie 2015 - mai 2015), Director General adjunct – Direcția Generală Societăți Comerciale în perioada mai 2015 - februarie 2016), Expert - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie - Compartiment Juridic, Lichidări, Insolvență în perioada februarie 2016 - ianuarie 2017, Director General – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2019, Consilier Superior – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie – Compartimentul Insolvență în perioada decembrie 2019 - septembrie 2021.

 

Carmen RADU

Doamna Carmen Radu ocupă funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica din februarie 2019 și este în prezent de asemenea Director General la Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., începând cu ianuarie 2022. Începând cu luna mai 2023, doamna Radu este Vicepreședinte și Membru în Comitetul de Direcție pentru coordonarea activităților specifice entității la Compania Națională de Cruce Roșie din România (organizație neguvernamentală).

După absolvirea studiilor economice la Academia de Studii Economice (1980-1985), doamna Carmen Radu a lucrat în perioada 1979-1997 ca economist, contabil, director economic, inspector și a avansat la funcția de director general adjunct (1997-1999), director adjunct (1999-2004) și Președinte EXIMBANK SA (martie 2005 - martie 2009).

A ocupat de mai multe ori o funcție în Consiliile de Supraveghere sau de Administrație ale diferitelor instituții: Membru al Consiliului de Supraveghere la Fondul Român de Contragarantare (august 2012 - martie 2015), Membru al Consiliului de Administrație la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA (aprilie 2013 - noiembrie 2016) și ulterior Președinte al Consiliului de Administrație la aceeași companie (2016-2018), membru în Consiliul de Administrație la SNN (aprilie 2013 - aprilie 2017), membru în conducerea Asociației Europene a Instituțiilor de Credit (2016-2018).

Alte funcții importante pe care le-a ocupat doamna Carmen Radu includ: Consilier Președinte și Director Economic ASF (octombrie 2013 - martie 2015), Președinte Directorat la Fondul Român de Contragarantare (martie 2015 - noiembrie 2017) și Membru Directorat în cadrul aceleiași companii (noiembrie 2017 - februarie 2020).

 

 

Silviu Răzvan AVRAM

Domnul Silviu Răzvan Avram este membru al Consiliului de Supraveghere. El a dobândit abilități valoroase de management și executiv de-a lungul carierei sale de 20 de ani. A deținut în toți acești ani funcții de conducere dar și funcții de consilier. De asemenea, are experiență în administrația publică, în calitate de consilier secretar de stat la Ministerul Economiei (2017-2018).

 

George Marius TONIUC

Domnul George Marius Toniuc este membru în Consiliul de Supraveghere și are o vastă experiență în domeniul juridic, cu 25 de ani de activitate. Domnul Toniuc este membru al Baroului București din anul 1998. De atunci a lucrat ca avocat, oferind asistență juridică în diverse probleme precum guvernanța corporativă, imobiliare, dreptul muncii, etc.

În perioada 2003-2008 a oferit un spectru larg de asistență juridică entităților românești și străine din cadrul Grupului Rompetrol pe diverse teme precum guvernanța corporativă (inclusiv chestiuni legate de Legea pieței de capital), imobiliare, protecția consumatorilor, fuziuni și achiziții, joint ventures, achiziții publice, dreptul muncii, transport aerian. Din anul 2008, domnul Toniuc s-a alăturat firmei de avocatură Budusan & Associates, o echipă de avocați din România specializată în managementul integrat de infracțiuni economice, financiare și administrative și a devenit partener în anul 2017. A oferit asistență juridică și reprezentare în instanță și în fața organelor de anchetă sau administrative sau a autorităților administrative de control în cazurile de evaziune fiscală și de spălare a banilor (bancare, industria alimentară, infrastructură, IT, imobiliare, mass-media; servicii financiare; petrol și gaze), infracțiuni financiare (inclusiv piețele de capital), fraudă în fonduri europene, fraudă în achiziții publice, infracțiuni de proprietate intelectuală, infracțiuni de corupție și tranzacții offshore.

Domnul Toniuc a absolvit în 1998 Universitatea din București, Facultatea de Drept și este membru al Baroului București din 1998.

 

Abonati-va la newsletter