Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2024

Materiale informative aferente punctelor pe ordinea de zi AGOA:

 

Punctul 1:

Punctul 2:

Punctul 3:

Punctul 4:

  • Raportul Anual al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023

Punctul  5:

Punctele 6-7:

Punctul  8:

Punctul  13:

Documente de vot pentru AGOA si AGEA

Abonati-va la newsletter