06-10-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post inginer/economist - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la UHE Sibiu - SH Sebes -26.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str. Rahova, nr. 45, Sibiu,  judetul Sibiu, în data de 26.10.2023, ora 10:00 concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului de inginer/economist - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Sebes- UHE Sibiu.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postui de inginer/economist - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte -Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Sebes - UHE Sibiu:

 • Urmărirea derulării lucrărilor de investiţii – dezvoltare, de la fundamentarea lor și până la finalizarea şi recepţia lor, cu respectarea proiectelor, contractelor şi a legislaţiei in vigoare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte -Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Sebes - UHE Sibiu sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice / tehnice (economist/inginer);
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de investiții-dezvoltare;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • O bună înțelegere a soluțiilor tehnice, financiare, legislative aferente investițiilor;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul investiții – dezvoltare;
 • Cunoașterea legislației privind achizițiile publice, avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint);
 • Cunoștințe privind organizarea activității companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat/cursuri postuniversitare in domeniul economic / tehnic;
 • Cursuri de specializare economice/tehnice, management de proiect, etc.;
 • Minim 2 ani experienţa în derulare proiecte de investiţii;
 • Cunoaşterea limbii engleza- minim nivel mediu;
 • Permis de conducere categoria B.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer/economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 27.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.10.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter