27-07-2023

Anunt concurs cu recrutare internă si externă 1 post de economist si 1 post de expert la Serviciul Raportari Financiare, Buget - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. - 21.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti, în data de 21.08.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de economist si unul de expert la Serviciul Raportari Financiare, Buget – Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de economist la Serviciul Raportari Financiare, Buget – Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Participa la fundamentarea si elaborarea “bugetului de venituri si cheltuieli” al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Analiza financiara asupra conturilor din balanta de verificare a societatii si suport financiar pentru departamentele din cadrul societatii;
 • Intocmire rapoarte financiare periodice (lunare, trimestriale, semestriale şi anuale) solicitate;
 • Furnizarea unor informaţii credibile, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societatii şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;
 • Urmareste respectarea procedurilor de raportare si bugetare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de economist la Serviciul Raportari Financiare, Buget – Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani experienta în domeniul economic;
 • Cunoştinte economice generale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Cunostinte limba engleza;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cunostinte IFRS.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de expert la Serviciul Raportari Financiare, Buget – Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Participa la intocmirea situatiilor financiare;
 • Analiza financiara asupra conturilor din balanta de verificare a societatii si suport financiar pentru departamentele din cadrul societatii;
 • Intocmire forecast lunar;
 • Intocmire rapoarte financiare periodice (lunare, trimestriale, semestriale şi anuale) solicitate;
 • Furnizarea unor informaţii credibile, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societatii şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;
 • Urmareste respectarea procedurilor de control si raportare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de expert la Serviciul Raportari Financiare, Buget – Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                    

 • Studii superioare economice;
 • Minim 8 ani experienta în domeniul economic;
 • Cunoştinte economice generale;
 • Cunostinte IFRS;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Cunostinte limba engleza;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • ACCA;
 • Experienta in intocmire situatii financiare individuale si consolidate.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de economist si expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist si expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 22.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.08.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter