26-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de INGINER la Serviciul Constructii Hidrotehnice, cu loc de munca la UHE PF II - SH Portile de Fier - 21.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății din Strada I. Gh. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 21.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de INGINER la Serviciul Construcții Hidrotehnice – cu loc de muncă la UHE PF II - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE INGINER:

 • Realizarea activitatii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice (UCCH) aflate ȋn administrarea sucursalei, respectiv amenajarea SHEN Porțile de Fier II;
 • Completarea si gestionarea bazei de date pentru amenajarea SHEN Porțile de Fier II ;
 • Executarea evaluarii primare cu privire la siguranța în exploatare a construcțiilor hidrotehnice aferente SHEN Porțile de Fier II pentru depistarea la timp a eventualelor aspecte periculoase ce pot apărea la construcţiile hidrotehnice şi propunerea imediată a măsurilor de remediere în regim de urgenţă.
 • Participă la convocările specialiștilor părții române la ȋntâlnirile de lucru cu partenerul sârb ȋn cadrul Comisiei Mixte Româno-Sârbă pentru Porțile de Fier (aplicabil la SH Porțile de Fier).
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.        

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată, domeniul construcții hidrotehnice, civile-industriale;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Cunoașterea legislației privind siguranța lucrărilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe de utilizare PC și de exploatare aplicații informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Master/cursuri postuniversitare în domeniu tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Experiență minim 1 an în domeniul execuției, exploatării sau urmăririi comportării construcțiilor;
 • Cunoştinţe de limba engleză (termeni tehnici legați de domeniul de activitate).

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • probă scrisă – pondere 70 % din nota finală;
 • interviu are o pondere de 30 % din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea/promovare în funcția de inginer este 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic în data de 22.11.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.11.2023, ora 12:00, la sediul SH Porțile de Fier - Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308634 sau 0252/308608.

Abonati-va la newsletter