07-11-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de sef tura la Sectia Operare Centrala PF II - personal operativ - UHE PF II - SH Portile de Fier - 23.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 23.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de ȘEF TURĂ la Secția Operare Centrală PFII – personal operativ – UHE PF II - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ȘEF TURĂ:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ȘEF TURĂ sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Şcoala de maiştri sau studii superioare, Profil: energetic; electric; electrotehnic; electromecanic; centrale, staţii şi reţele electrice; hidroenergetic sau similare.
 • Experiență: minim 2 ani în activitate;
 • Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi/Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Studii superioare, Profil: energetic; electric; electrotehnic; electromecanic; centrale, staţii şi reţele electrice; hidroenergetic.
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Autorizare ANRE IV B;
 • Experiență: minim 5 ani în activitatea de exploatare.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef tură constă în:

 • probă scrisă – pondere 70 % din nota finală;
 • interviu are o pondere de 30 % din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de șef tură este 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic în data de 24.11.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.11.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter