25-08-2023

Anunt concurs cu recrutare internă si externa 2 posturi de inginer la Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica-Departament Retehnologizare, cu loc de munca la SH Cluj si SH Sebes - Executiv - 19.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 19.09.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de Inginer la Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica - Departament Retehnologizare -Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Cluj si respectiv la SH Sebes.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer – Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica - Departament Retehnologizare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Cluj:

 • Stabileste obiective si asigura livrarea rezultatelor care au impact direct in realizarea proiectelor de retehnologizare/modernizare;
 • In domeniul Echipamente electrice (generatoare, Transformatoare, Switchyards, Protecții, Regulatoare)- analiza si suport in domeniul echipamente electrice, Evaluarea stării si analiza;
 • In domeniul Mecanic - Echipamente mecanice (Turbine, Pompe, Vane, Supape, echipament hidromecanic) -analiza si suport in domeniul mecanic, evaluarea stării si analiza;
 • Asigură suportul necesar pentru realizarea notelor conceptuale / studiilor de prefezabilitate / studiilor de fezabilitate pentru retehnologizarea capacitaților existente de producție a energiei electrice;
 • Asigură obtinerea autorizatiilor / avizelor / acordurilor / documentatiilor necesare pentru demararea lucrărilor de retehnologizare a capacitaților existente de producție a energiei electrice;
 • Asigură suport în perioada derulării lucrărilor de retehnologizare a capacitaților existente de producție a energiei electrice prin obținerea de autorizații / avize / documentații necesare pentru execuția sau contractarea lucrărilor;
 • Realizează urmărirea îndeplinirii tuturor garanțiilor / obligațiilor contractuale / parametrilor tehnici proiectați după punerea în funcțiune până la recepția finală a capacităților retehnologizate, cu suportul managerilor/membrilor echipelor de proiect responabili de realizarea lucrărilor de retehnologizare, atunci cand este necesar (eg. Este necesară implicarea contractorilor);
 • Analizeaza extensiv problemele multidimensionale complexe din cadrul proceselor de retehnologizare/modernizare, imbunatateste, schimba sau adapteaza semnificativ metodele si tehnicile existente;
 • Creaza si urmarestea realizarea conceptelor noi, metode, tehnici si/sau procese in cadrul proceselor de retehnologizare;
 • Suport tehnic de specialitate pentru elaborarea şi avizarea documentaţiilor necesare proiectelor de modernizare/retehnologizare a obiectivelor hidroenergetice prevazute în strategia societăţii, în toate etapele precontractuale, de la studiul de (pre)fezabilitate până la semnarea contractului, precum şi în etapele de derulare a acestora;
 • Suport tehnic de specialitate pentru activitatea de achizitii pentru lucrarile de modernizare/retehnologizare;
 • Participare la etapele de derulare contracte de modernizare/retehnologizare;
 • Urmărirea execuţiei lucrărilor de modernizare/retehnologizare la instalaţiile hidroenergetice;
 • Întocmirea documentelor de urmărire şi raportare stadii execuţie obiective de retehnologizare, decontare stadii de execuţie lucrări de modernizare/retehnologizare, de la aprobare până la finalizarea lucrărilor şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, punerii în funcţiune şi finale;
 • Urmarirea comportării pe perioada de garanţie a instalaţiilor care au fost modernizate/retehnologizate;
 • Managementul bugetului de venituri si cheltuieli pentru contractele de retehnologizare/modernizare echipamente, de la promovarea obiectivelor de investitii pana la receptia finala;
 • Informarea Managerului Departamentului Retehnologizare asupra activitatii desfasurate si efectuarea de informare, analizee si raportarile privind indicatorii economico-financiari;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inginer – Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica - Departament Retehnologizare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice, profil/specializare: energetica/ energetica industriala/ hidroenergetica/ electroenergetica/ electric/ electrotehnica/ mecanic/ electromecanica / constructii hidrotehnice/ constructii civile, industriale si agricole/ instalatii pentru constructii/ inginerie economica/ tehnologia constructiilor de masini / automatica si informatica industriala sau altele similare;
 • Minim 2 ani vechime in munca;
 • Cunoştinţe privind organizarea şi funcţionarea sectorului energetic si a retehnologizarilor;
 • Excelenta intelegere a aspectelor tehnice, financiare, legislative aferente investitiilor;
 • Capacitatea de a prioritiza, dezvolta si fundamenta planurile de investii si retehnologizare /modernizare pentru  echipamentele hidroenergetice;
 • Stapanirea unei discipline profesionale specifice (mechanic, electric, electrotehnic, etc., financiar) sau expertiza vasta in majoritatea sau totalitaea zonelor din cadrul proceselor de retehnologizare (tehnic-economic-juridic) pentru dezvoltarea de proceduri ingineresti si solutii competitive la nivel international, adaptate la cerintele UE in vederea reducerii emisiilor de gaze si respectarea standardelor de calitate al mediului;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate.
 • Electrician autorizat ANRE;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulatie internţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer – Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica – Departament Retehnologizare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Sebes:

 • Stabileste obiective si asigura livrarea rezultatelor care au impact direct in realizarea proiectelor de retehnologizare/modernizare;
 • In domeniul Mecanic - Echipamente mecanice (Turbine, Pompe, Vane, Supape, echipament hidromecanic) -analiza si suport in domeniul mecanic, evaluarea stării si analiza;
 • In domeniul Echipamente electrice (generatoare, Transformatoare, Switchyards, Protecții, Regulatoare)- analiza si suport in domeniul echipamente electrice, Evaluarea stării si analiza;
 • Asigură suportul necesar pentru realizarea notelor conceptuale / studiilor de prefezabilitate / studiilor de fezabilitate pentru retehnologizarea capacitaților existente de producție a energiei electrice;
 • Asigură obtinerea autorizatiilor / avizelor / acordurilor / documentatiilor necesare pentru demararea lucrărilor de retehnologizare a capacitaților existente de producție a energiei electrice;
 • Asigură suport în perioada derulării lucrărilor de retehnologizare a capacitaților existente de producție a energiei electrice prin obținerea de autorizații / avize / documentații necesare pentru execuția sau contractarea lucrărilor;
 • Realizează urmărirea îndeplinirii tuturor garanțiilor / obligațiilor contractuale / parametrilor tehnici proiectați după punerea în funcțiune până la recepția finală a capacităților retehnologizate, cu suportul managerilor/membrilor echipelor de proiect responabili de realizarea lucrărilor de retehnologizare, atunci cand este necesar (eg. Este necesară implicarea contractorilor);
 • Analizeaza extensiv problemele multidimensionale complexe din cadrul proceselor de retehnologizare/modernizare, imbunatateste, schimba sau adapteaza semnificativ metodele si tehnicile existente;
 • Creaza si urmarestea realizarea conceptelor noi, metode, tehnici si/sau procese in cadrul proceselor de retehnologizare;
 • Suport tehnic de specialitate pentru elaborarea şi avizarea documentaţiilor necesare proiectelor de modernizare/retehnologizare a obiectivelor hidroenergetice prevazute în strategia societăţii, în toate etapele precontractuale, de la studiul de (pre)fezabilitate până la semnarea contractului, precum şi în etapele de derulare a acestora;
 • Suport tehnic de specialitate pentru activitatea de achizitii pentru lucrarile de modernizare/retehnologizare;
 • Participare la etapele de derulare contracte de modernizare/retehnologizare;
 • Urmărirea execuţiei lucrărilor de modernizare/retehnologizare la instalaţiile hidroenergetice;
 • Întocmirea documentelor de urmărire şi raportare stadii execuţie obiective de retehnologizare, decontare stadii de execuţie lucrări de modernizare/retehnologizare, de la aprobare până la finalizarea lucrărilor şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, punerii în funcţiune şi finale;
 • Urmarirea comportării pe perioada de garanţie a instalaţiilor care au fost modernizate/retehnologizate;
 • Managementul bugetului de venituri si cheltuieli pentru contractele de retehnologizare/modernizare echipamente, de la promovarea obiectivelor de investitii pana la receptia finala;
 • Informarea Managerului Departamentului Retehnologizare asupra activitatii desfasurate si efectuarea de informare, analizee si raportarile privind indicatorii economico-financiari;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inginer – Serviciul Suport si Monitorizare Retehnologizari Capacitati de Productie Energie Electrica – Departament Retehnologizare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Sebes sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice, profil/specializare: energetica/ energetica industriala/ hidroenergetica/ electroenergetica/ electric/ electrotehnica/ mecanic/ electromecanica / constructii hidrotehnice/ constructii civile, industriale si agricole/ instalatii pentru constructii/ inginerie economica/ tehnologia constructiilor de masini / automatica si informatica industriala sau altele similare;
 • Minim 2 ani vechime in munca;
 • Cunoştinţe privind organizarea şi funcţionarea sectorului energetic si a retehnologizarilor;
 • Excelenta intelegere a aspectelor tehnice, financiare, legislative aferente investitiilor;
 • Capacitatea de a prioritiza, dezvolta si fundamenta planurile de investii si retehnologizare /modernizare pentru  echipamentele hidroenergetice;
 • Stapanirea unei discipline profesionale specifice (mechanic, electric, electrotehnic, etc., financiar) sau expertiza vasta in majoritatea sau totalitaea zonelor din cadrul proceselor de retehnologizare (tehnic-economic-juridic) pentru dezvoltarea de proceduri ingineresti si solutii competitive la nivel international, adaptate la cerintele UE in vederea reducerii emisiilor de gaze si respectarea standardelor de calitate al mediului;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 20.09.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.09.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter