01-11-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa Sef Serviciu Contractare Business si Prognoze - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica - 16.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 București, în data de 16.11.2023 ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de Sef Serviciu la Serviciul Contractare Business si Prognoze - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Sef Serviciu la Serviciul Contractare Business si Prognoze - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Planificarea, coordonarea si derularea activitatii de ofertare si contractare pentru clienti finali noncasnici in vederea crestei cotei de piata, a marjei brute comerciale si a eficientizarii activitatii pe piata concurentiala de energie electrica prin dezvoltarea portofoliului de clienti noncasnici, respectand strategia de furnizare a companiei;
 • Planificarea si coordonarea activitatii de ofertare si contractare pentru clienti finali noncasnici captivi gestionati la nivelul serviciilor/birourilor de furnizare;
 • Planificarea, coordonarea si derularea activitatii de contractare pentru prosumatori noncasnici;
 • Coordonarea metodologica a activitatii de contractare clienti captivi noncasnici, gestionati la nivelul serviciilor/birourilor de furnizare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu la Serviciul Contractare Business si Prognoze - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare;
 • Minim 5 ani experienta in activitatea de furnizare, minim 2 ani experienta in functii de conducere in activitatea de furnizare;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de sef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu 7,86.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de sef serviciu este 8,50.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii/intranet-ul societății / prin e-mail sau telefon la data de  17.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSULUI:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.11.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter