18-10-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de economist la Compartiment Financiar - SH Porțile de Fier - 15.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății din B-dul. Ion Mihalache,  Nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, București, în data de 15.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de ECONOMIST la Compartiment Financiar - SH Porţile de Fier.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ECONOMIST:

- Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin sucursalei în domeniul financiar privind operațiunile bancare, debitorii, creditorii și clienții captivi;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ECONOMIST sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoștințe de legislație economică (Cod fiscal, Norme de aplicare);
 • Cunoștințe privind mecanismele financiar-contabile ale societății;
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Specializare finanţe - bănci, contabilitate și informatică de gestiune;
 • Master în domeniu;
 • Cursuri de perfecționare în domeniu;
 • Autorizare ca expert contabil;
 • Experiență de minim 2 ani in domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu pentru postul de economist este de 7,15

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de economist este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic, în data de 16.11.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.11.2023, ora 12:00, la sediul central Hidroelectrica – Departamentul Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizațională sau la sediul SH Porțile de Fier - Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 021/303.25.81, 0252/308.634 sau 0252/308.608.

Abonati-va la newsletter