24-10-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer/subinginer la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/Birou Aplicatii Industriale si Automatizari - SH Cluj - 23.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 23.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER/SUBINGINER la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/Birou Aplicatii Industriale si Automatizari - SH Cluj.

 

 

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de INGINER/SUBINGINER la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/ Birou Aplicatii Industriale si Automatizari - SH Cluj:

 

 • Monitorizarea și diagnoza echipamentelor de producere a energiei electrice din cadrul secțiilor de exploatare, prin deplasarea în teren, la punctele de lucru aferente și realizarea lucrărilor conform atribuțiilor specifice în instalațiile hidroenergetice din SH Cluj și UHE Oradea;
 • Administrarea, exploatarea și mentenanța sistemelor de automatizare, SCADA, protecții numerice, instalații de monitorizare și diagnoză precum și a infrastructurii de comunicații aferente instalațiilor specifice domeniului de activitate din SH Cluj;
 • Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru toate compartimentele SH Cluj în limita domeniului de activitate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica. 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer/subinginer sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare sau studii superioare tehnice de scurta durata; Profil : automatizari si calculatoare; automatizari industriale;   electronică, electrotehnică, energetică, hidroenergetică;
 • Permis de conducere categoria “B”;
 • Cunoștințe generale de electrotehnică, electronică și automatizări;
 • Cunoștințe generale despre traductori și echipamente de măsură (marimi electrice și neelectrice);
 • Cunoașterea instalațiilor și echipamentelor specifice în informatica industrială;
 • Noțiuni de programare automate programabile și panouri operator;
 • Cunoașterea metodelor de interfațare între instalațiile industriale și sistemele de achiziție, prelucrare a datelor și telecomandă;
 • Cunoașterea protocoalelor de comunicație industrială, a arhitecturilor sistemelor SCADA și a funcțiilor specifice sistemelor SCADA utilizate în industria energetică;
 • Cunoaşterea arhitecturii calculatoarelor și a rețelelor de calculatoare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare, master în domeniul informatică industrială și automatică;
 • Cursuri de specializare în domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE;
 • Experiență în gestionarea proiectelor SCADA, automatizări, protecții, metering;
 • Cunoașterea metodelor de proiectare asistată de calculator;
 • Cunoașterea limbii engleze tehnice;
 • Cunoașterea sistemelor antiefracție DSVCAM.

 

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer/subinginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer/subinginer este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 24.11.2023.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.11.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter