12-09-2023

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post de inginer la Biroul Aplicații Industriale și Automatizări - Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații - SH Râmnicu Vâlcea- 28.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 28.09.2023 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului Inginer la Biroul Aplicatii Industriale și Automatizari / Serviciul Tehnologia Informaţiei și Comunicaţii - din cadrul SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru Secțiile/Atelierele de exploatare cât și pentru celelalte compartimente funcționale din SH Rm. Vâlcea în deosebi pentru Oltul Mijlociu - sector CHE Cornetu – CHE Drăgășani și în cazuri deosebite pentru restul de CHE.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii: Superioare tehnice, profil: energetică / hidroenergetică / electronică / automatică / centrale hidroelectrice si altele similare;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Minim 3 ani în domeniile: informatică industrială sau SCADA sau rețele de comunicații sau rețele de calculatoare;
 • Cunoștințe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoștințe teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoștințe privind legislația în domeniul achizițiilor publice, inclusiv avizarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice;
 • Cunoștințe de operare a programelor destinate releelor numerice de protecții electrice;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office).
 • Cunoștințe de operare AutoCAD;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Studii: postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Deținerea de permis de conducere categoria B de cel puțin 3 ani;
 • Autorizare ANRE de electrician minim IIB;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • Copie permis de conducere categoria B;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic in data  29.09.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.09.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter