16-10-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă, 25 posturi la Departamentul Furnizare-Executiv Hidroelectrica S.A. 31.10 - 03.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societatii din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor 25 posturi:

 • 1 post de Sef Serviciu la Serviciul Suport Juridic Furnizare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 4 posturi de inginer/ economist / referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Business si Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.
 • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Casnic – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Biroul Compensari / Plafonari – Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 6 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamatii – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Operatiuni Suport – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 2 posturi de Expert la Serviciul Operatiuni Suport – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A;
 • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Marketing – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A;
 • 2 posturi de Consilier juridic la Serviciul Suport Juridic Furnizare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;

Concursul se va desfăşura la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti, astfel:

 • Pentru urmatoarele posturi:
  • 1 post de Sef Serviciu la Serviciul Suport Juridic Furnizare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
  • 4 posturi de inginer/ economist / referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Business si Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
  • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Casnic – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
  • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Marketing – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A;
  • 2 posturi de Consilier juridic la Serviciul Suport Juridic Furnizare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.

în data de 31.10.2023, ora 10:00 – proba scrisa și în datele de   31.10.  - 01.11.2023 – interviu.

 • Pentru urmatoarele posturi:
  • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
  • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Biroul Compensari / Plafonari – Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
  • 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Operatiuni Suport – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
  • 2 posturi de Expert la Serviciul Operatiuni Suport – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A;

în data de 01.11.2023, ora 10:00 – proba scrisa și în datele de 01.11.  -  02.11.2023 – interviu.

 • Pentru cele 6 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamatii – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. în data de 02.11.2023, ora 10:00 – proba scrisa și în datele de 02.11. - 03.11.2023 – interviu.

 

Responsabilitatile principale pentru postul de Sef Serviciu la Serviciul Suport Juridic Furnizare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Coordonarea activitatilor cu caracter juridic din cadrul departamentului;
 • Instrumenteaza cazurile dosarelor intocmite pentru actionarea pe cale judecatoreasca a creantelor;
 • Participa la actiuni de mediere/contestare a amenzilor, sanctiunilor primite de la autoritatile de reglementare;
 • Asigura consultanta, avizare si contrasemnare documente din cadrul Departamentului Furnizare din punct de vedere juridic;
 • Asigura asistenta si reprezentarea societatii in fata instantelor de judecata si in raport cu alte autoritati sau institutii publice, pentru spete din activitatea de furnizare a energiei electrice;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu la Serviciul Suport Juridic Furnizare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:           

 • Studii superioare juridice;
 • Minim 5 ani experienta in domeniul juridic;
 • Minim 6 luni experienta intr-un post de conducere;
 • Minim 6 luni experienta in domeniul energetic;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitatile principale pentru cele  4 posturi de inginer/ economist / referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Business si Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, pentru clienti business;
 • Asigurarea desfăşurării politicii de marketing, pentru clienti business;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică, pentru clienti business;
 • Initierea, negocierea precontractuala în conformitate cu licenta de furnizare si política companiei pentru clienti business;
 • Elaborarea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de furnizare pentru clienti business;
 • Initierea notei de aprobare privind ofertele pentru clienti business;
 • Intocmirea contractelor cadru pentru diferite categorii de clienti business, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Participa cu informatii la dezvoltarea domeniului furnizare pentru clienti business pe site-ul companiei;
 • Actualizarea prognozei de consum aferenta clientilor finali business;
 • Urmarirea programelor de livrare energie electrica;
 • Monitorizarea și evaluarea cantitatilor livrate clientilor finali business;
 • Incheiere contracte prosumatori;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor  4 posturi de inginer/ economist / referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Business si Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 1 an experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea mecanismelor financiar-contabile ale societății;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

Responsabilitățile principale pentru cele 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S)  la Serviciul Contractare Casnic – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.sunt:

 • Derularea activitatii de ofertare si contractare pentru clienti finali casnici in vederea cresterii cotei de piata, a marjei brute comerciale si a eficientizarii activitatii pe piata concurentiala de energie electrica prin dezvoltarea portofoliului de clienti casnici, respectand strategia de furnizare a companiei;
 • Coordonarea activitatii de ofertare si contractare pentru clienti finali casnici captivi gestionati la nivelul serviciilor/birourilor de furnizare din cadrul sucursalelor;
 • Derularea activitatii de contractare pentru prosumatori casnici;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S)  la Serviciul Contractare Casnic – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 1 an experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica;

Cunoașterea unei limbi străine de circulație internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitățile principale pentru cele 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S)  la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Emiterea corecta si in termen a facturilor pentru încasarea contravalorii energiei electrice livrate la clientii finali eligibili, captivi, prosumatori;
 • Emiterea facturilor pentru certificate verzi în conformitate cu contractele incheiate;
 • Gestionarea facturilor energiei livrate de prosumatori
 • Solutionarea erorilor la emiterea facturilor clientilor
 • Derularea si dezvoltarea activitatii de facturare a tuturor clientilor;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S)  la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 1 an experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC – Microsoft Office (Excel);

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de facturare energie electrica, in SAP;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internationala la nivel avansat;

Cunostinte de operare SAP.

 

Responsabilitățile principale pentru cele 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Biroul Compensari / Plafonari – Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Emiterea facturilor pentru încasarea contravalorii energiei electrice livrate la clientii finali la care se aplica conditionari speciale cu privire la plafonari de pret, compensari, suplimente, alte facilitati acordate clientilor vulnerabili;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Biroul Compensari / Plafonari – Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 1 an experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 1 an experienta in activitatea de facturare energie electrica, in SAP;

Cunoașterea unei limbi străine de circulație internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitățile principale pentru cele 6 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamatii – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.sunt:

 • Solutionarea cererilor si reclamatiilor clientilor;
 • Coordonarea activitatii de solutionare reclamatii prin Call Center;
 • Desfasurarea de relatii cu clientii front-office;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 6 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamatii – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 6 luni experienta in activitatea de furnizare energie electrica
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experiență în activitatea de reclamatii;
 • Cunoasterea aplicatiei QDesck.

 

Responsabilitățile principale pentru cele 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Operatiuni Suport – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.. sunt:

 • Asigura incheierea derularea si coordonarea contractelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;
 • Asigura incheierea si derularea contractelor suport ale activităţii de furnizare de energie electrică, altele decât cele cu operatorii din piaţa de energie şi institutiile bancare;
 • Asigura incheierea si derularea contractelor de prestari servicii nespecifice activităţii de furnizare a energiei electrice şi altele decât cele de natura administrativă (încasare, transmitere electronica a facturilor, transmitere facturi pe suport de hartie etc);
 • Achiziția, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, de produse, servicii, lucrari, solicitate de compartimentele functionale din cadrul Departamentului Furnizare;
 • Centralizarea achizitiilor elaborare PAAS anual, avand la baza necesitatile Departamentului Furnizare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Operatiuni Suport – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 1 an experienta in domeniul furnizarii sau distributiei de energie electrica;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunostinte de analiza a pietei, marketing, proceduri de contractare si derulare contracte;
 • Cunoştinţe de operare PC;

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internationala la nivel avansat.Cunoașterea unei limbi străine de circulație internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitățile principale pentru cele 2 posturi de Expert la Serviciul Operatiuni Suport – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

 • Asigura incheierea si derularea contractelor de prestari servicii suport, incheiate conform Legii Achizitiei Publice, specifice si necesare activităţii de furnizare a energiei electrice, altele decât cele de natura bancara si administrativă (transmitere electronica a facturilor, transmitere facturi pe suport de hartie, dezvoltare softuri specifice, achizitie servicii vanzari indirecte, servicii call center etc);
 • Intocmirea documentelor in vederea achizitiei, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, de produse, servicii, lucrari, solicitate de compartimentele functionale din cadrul Departamentului Furnizare, in vederea transmiterii la departamentul Procurment;
 • Urmarire contracte incheiate conform procedurilor de achizitie;
 • Centralizarea si raportarea informatiilor legate de contractele de achizitie servicii;
 • Asigura incheierea, derularea contractelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de Expert la Serviciul Operatiuni Suport – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 3 ani experienta in domeniul energetic (producere sau furnizare);
 • Minim 1 an experienta in domeniul achizitiilor publice;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate (inclusiv legea achizitiei publice);
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunostinte de analiza a pietei, marketing, proceduri de contractare si derulare contracte;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC (Excel, Word);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 5 ani experienta in activitatea de achizitie servicii pentru suport furnizare energie electrica;
 • Cunoasterea unei limbi străine de circulație internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitățile principale pentru cele 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Marketing – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

 • Dezvoltarea si implementarea strategiei de market research, consumer insight si experienta client in scopul atingerii obiectivelor generale si de marketing ale societatii, in privinta furnizarii energiei electrice catre clienti, conform licentei de furnizare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S) la Serviciul Marketing – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 1 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica;
 • Minim 1 an experienta in activitatea de marketing;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale legate de activitatea de marketing;Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de marketing;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitățile principale pentru cele 2 posturi de Consilier juridic la Serviciul Suport Juridic Furnizare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Coordonarea activitatilor cu caracter juridic din cadrul Deruleaza activitati cu caracter juridic din cadrul departamentului;
 • Instrumenteaza cazurile dosarelor intocmite pentru actionarea pe cale judecatoreasca a spetelor specifice activitatii de furnizare;
 • Participa la actiuni de mediere/contestare a amenzilor, sanctiunilor primite de la autoritatile de reglementare
 • Acordare de consultanta referitoare la reglementarile ANRE pentru activitatea desfasurata in cadrul departamentului;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de Consilier juridic la Serviciul Suport Juridic Furnizare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare juridice;
 • Minim 1 an experienta in domeniul energetic;
 • Cunostinte juridice;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Sef Serviciu este 8,50.

 

Concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer/Economist/Referent de specialitate/Consilier juridic/Expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Inginer/Economist/Referent de specialitate/Consilier juridic/Expert este 8,00.

 

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  06.11.2023.

 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 30.10.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizațională.

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.81 sau 021/303.25.09.

Abonati-va la newsletter