20-10-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de masinist servicii auxiliare la Sectia Operare Centrala PF II - profilaxie si intretinere instalatii centrala - UHE PF II - SH Portile de Fier - 07.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porțile de Fier, din Strada I. Gh. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 07.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi de Mașinist servicii auxiliare la Secția Operare Centrală PF II – Profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTURILOR DE MAȘINIST SERVICII AUXILIARE:

 • Execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare;

     

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de Mașinist servicii auxiliare sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Certificat de calificare profil mecanic, lăcătuş mecanic, mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in domeniul energetic;
 • Experiență minim 2 ani în sectorul energetic;
 • Cunoștințe minimale privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist servicii auxiliare constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajarea pe posturile de mașinist servicii auxiliare este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic în data de 08.11.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.11.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter