06-10-2023

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 Expert si 1 Inginer/economist-Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte-Dep. Dezvoltare-Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Curtea de Arges - UHE Buzau si cu loc de munca la SH Hateg-24.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 24.10.2023, ora 10:00 concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a urmatoarelor 2 posturi de:

 • 1 post de Expert - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Curtea de Arges - UHE Buzau;
 • 1 post de inginer/economist - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte -Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Hateg;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de  Expert - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte -Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă SH Curtea de Arges - UHE Buzau:

 • Asigură expertiza pentru realizarea activităților necesare pentru definirea și implementarea strategiei de creștere a capacității de producere a energiei electrice a Hidroelectrica prin implementarea proiectelor și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții;
 • Planificare, organizare, coordonarea și urmărirea activității de dezvoltare pentru lucrările de investiții.
 • Realizarea activităților de dezvoltare legate de identificarea, analiza/prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților și recepționarea proiectelor de dezvoltare S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - SH Curtea de Argeş, așa cum sunt descrise la atribuțiile de execuție, privind:
  • proiecte de dezvoltare privind realizarea de capacități de producție a energiei electrice;
  • alte proiecte finanțate din fonduri de investiții ale societății ce se derulează în cadrul SH Curtea de Argeş;
 • Analiza și monitorizarea elaborării documentaţiilor tehnice privind lucrările de investiții ce se derulează în cadrul SH Curtea de Argeş, corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale;
 • Elaborarea Listelor de Studii preinvestiționale pentru SH Curtea de Argeş și a celor de Dotări și utilaje independente pentru Serviciul Suport şi Monitorizare Proiecte, cu încadrarea în bugetul alocat în cadrul Programului de Dezvoltare al Hidroelectrica;
 • Monitorizarea realizării Programului de Dezvoltare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – SH Curtea de Argeş, pe obiective de investiții, trimestre și surse de finanțare;
 • Realizarea recepțiilor (recepții parțiale sau de stadiu, RTL, PIF și RF) la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare aferent sucursalei;
 • Pregătirea materialelor de sinteză și raportarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de dezvoltare din cadrul SH Curtea de Argeş;
 • Urmărirea și raportarea periodică a realizărilor programelor anuale de investiții aprobate și monitorizarea privind încadrarea acestora în programele anuale de investiții ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Expert - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Curtea de Arges - UHE Buzau  sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare tehnice;
 • Autorizare de diriginte de șantier lucrări hidrotehnice – categoria de importanță A/B/C/D;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind construcțiile hidrotehnice, hidroenergetice, civile, industriale și agricole, economice;
 • O bună înțelegere a soluțiilor tehnice, financiare, legislative aferente investițiilor;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor;
 • Cunoașterea legislației privind avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoașterea legislației și procedurilor în vigoare aferente activității de dirigenție;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint);
 • Cunoștințe privind organizarea activității companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat/cursuri postuniversitare în domeniul economic/tehnic;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea limbii engleza- minim nivel mediu;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer/economist - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte -Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Hateg:

 • Urmărirea derulării lucrărilor de investiţii – dezvoltare, de la fundamentarea lor și până la finalizarea şi recepţia lor, cu respectarea proiectelor, contractelor şi a legislaţiei in vigoare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte -Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Hateg sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice/tehnice (economist/inginer);
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de investiții-dezvoltare;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • O bună înțelegere a soluțiilor tehnice, financiare, legislative aferente investițiilor;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul investiții - dezvoltare;
 • Cunoașterea legislației privind achizițiile publice, avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint);
 • Cunoștințe privind organizarea activității companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat/cursuri postuniversitare în domeniul economic/tehnic;
 • Cursuri de specializare economice/tehnice, management de proiect, etc.
 • Minim 2 ani experienţa în derulare proiecte de investiţii;
 • Cunoaşterea limbii engleza- minim nivel mediu;
 • Permis de conducere categoria B.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de expert si inginer/economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de expert si inginer/economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 25.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.10.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter