10-08-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 SEF CHE la CHE Herculane - Atelier Exploatare Cerna-Belareca - SH Hațeg - 30.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A,  Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 30.08.2023 ora 11:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare pe durata nedeterminata a postului de șef CHE la CHE Herculane-Atelier exploatare Cerna-Belareca-UHE Caransebeș- S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Organizarea, coordonarea si controlul activitatii de exploatarei in conditii de siguranta a instalatiilor aferente CHE Herculane in scopul realizarii productiei programate de energie electrica;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de șef CHE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent studii superioare sau scoala de maistri
 • Specializarea: centrale hidroelectrice/ electroenergetica/ hidroenergetica/ electrotehnica/ electromecanica/ centrale, statii si retele electrice/ ingineria sistemelor electroenergetice/ energetica industriala;
 • Experiență minim 2 ani in profesia de inginer cu atributii de coordonare/ conducere in instalatii electroenergetice;
 • Cunostinte privind:
 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatere, amenajarile hidroenergetice;
 • exploatarea si mentenanta ecchipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesul de producere si furnizare a energiei electrice;
 • legislatia SSM, protectia mediuluiMediu si SU in domeniu;
 • cunostinte avansate de utilizare PC (Word, Excel, etc);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare;
 • Masterat in domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri posuniversitare in domeniul de activitate si/ sau management;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE grupa IV -B;
 • Minim 2 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice;
 • Cunostere o limba straina de circulatie internationala la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef CHE constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,85.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de șef CHE este 8,50. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic,  în data de 31.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 29.08.2023 ora 12:00, la Sediul Central al Hidroelectrica-Departamentul Resurse Umane-Serviciul Dezvoltare Organizationala/  Sucursala Hidrocentrale Hațeg sau Uzina Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207.421 sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter