13-11-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician instalații baraj la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea - SH Cluj - 28.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, din str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 28.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ, pe durată nedeterminată, la pct de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la pct de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare  în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice sau alte calificări asimilate domeniului electric;
 • Grupa a IV-a, cf. ISSM în vigoare (dupa perioada de formare si autorizare pe  post);
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, PM și SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare a centralelor;
 • Cunoștințe  minime în utilizarea calculatoarelor;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ școală de maiștri)/superioare de specialitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Grupa autorizare  ANRE  II A, II B;
 • Autorizare ISCIR: macaragiu (pod rulant, macarale portal-capra, electropalane);
 • Agent de securitate;
 • Minim 1 an vechime în profesia de electrician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj constă în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician instalații baraj este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 29.11.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.11.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

 

Abonati-va la newsletter