08-09-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Constructii Hidrotehnice (cu loc de munca la UHE Slatina) - SH Ramnicu Valcea - 03.10.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, București, în data de 03.10.2023 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului INGINER LA SERVICIUL CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE (cu loc de munca la UHE Slatina)  - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea programului de urmărire a comportării construcțiilor hidrotehnice (UCCH) aflate în administrarea SH Rm. Vâlcea, UHE Slatina;
 • Evaluarea primară cu privire la siguranța în exploatare a construcțiilor hidrotehnice aflate în patrimoniul Amenajării Slatina prin depistarea la timp a eventualelor aspecte periculoase ce pot apărea la construcțiile hidrotehnice și propunerea imediată a măsurilor de remediere în regim de urgență;
 • Urmărirea derulării contractelor aferente activității de UCCH la amenajările aflate în administrarea S.H. Rm. Vâlcea, aferente UHE Slatina.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii: Superioare tehnice, specialitatea: construcții civile, industriale si agricole, construcții hidrotehnice, hidroenergetică si altele similare.
 • Minim 5 ani experiență in domeniul construcții civile, industriale si agricole sau construcții hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice;
 • Cunoștințe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale în mod special partea de construcții, instalații auxiliare și uvraje;
 • Cunoașterea legislației, reglementărilor, prescripțiilor și regulamentelor privind urmărirea, realizarea și recepția lucrărilor de mentenanță la construcțiile din amenajările hidroenergetice;
 • Cunoștințe privind legislația specifică în domeniu privind:
 • achizițiile publice de bunuri și servicii;
 • calitatea și recepția lucrărilor de reparații și montaj metrologie;
 • securitatea muncii, apărare împotriva incendiilor, situații de urgență, protecția mediului;
 • Cunoștințe utilizare PC (operare- MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Specializarea în domeniul construcțiilor hidrotehnice;
 • Masterat / cursuri postuniversitare în domeniu;
 • Diriginte de șantier în domeniul construcțiilor hidrotehnice sau construcțiilor civile;
 • Experiență în întocmirea devizelor și urmărirea derulării lucrărilor.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul societății /prin publicare pe site / intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 04.10.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.10.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea sau la Serviciul Dezvoltare Organizațională din cadrul Hidroelectrica Executiv.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116 sau la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter