07-09-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne la punctul de lucru CHE Albesti - Sectia Exploatare Curtea de Arges - SH Curtea de Argeş - 27.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 27.09.2023, ora 10:00 , concurs cu recrutare internǎ şi externǎ pentru ocuparea  

postului   de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE  pe durata nedeterminatǎ la punctul de lucru CHE Albeşti/CHE Albeşti-CHE Cerbureni/Secţia Exploatare Curtea de Argeş din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

 

Condiţii obligatorii:                                                                                                                        

 • Studii: minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare în domeniul electric, electrotehnic sau electromecanic;
 • Autorizari: grupa a III-a cf. ISSM-HE 001 in vigoare (dupa autorizarea pe post);
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit:  

 • Studii:medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Autorizari: minimum ANRE II A, II B; Agent de securitate;
 • Experienţǎ: minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS :

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar *(se solicita pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul  pentru ocuparea postului  de electrician servicii interne   constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea/promovarea  în funcţia de electrician servicii interne   este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 28.09.2023. 

 

Oferta de angajare/promovare propusa concurentului  declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplineste baremul, postul  va intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.09.2023, ora 12:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş -Serviciul Resurse Umane şi Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248.507.241.

Abonati-va la newsletter