20-10-2023

Anunț concurs cu recrutare internă si externă 1 Economist la Serviciul Decontare Clienți - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. - 14.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 14.11.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post de Economist la Serviciul Decontare Clienti - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea posturilor de Economist la Serviciul Decontare Clienti - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Inregistrarea si prelucrarea in contabilitate a incasarilor facturilor de furnizare energie electrica;
 • Verificarea solicitarilor de returnare a unor sume incasate si documentarea lor: sume solicitate client, incasari ce nu pot fi alocate catre un client din lipsa de date certe de alocare;
 • Comunicarea cu bancile partenere privind cazuistica incasarilor neidentificate, solicitarile de retur sume catre clienti in urma incasarilor excendentare in contul unor facturi, cazuistica problemelor asociate incasarilor prin DIRECT DEBIT, CANALE ALTERNATIVE si alte canale de incasare dedicate incasarii contravalorii facturilor de furnizare de energie electrica;
 • Colaborarea cu serviciile functionale, pentru solutionarea reclamatiilor clientilor, referitoare la situatia financiara a acestora si recuperarea creantelor;
 • Reglarea financiara a situatiei clientilor in urma alocarii incorecte a incasarilor sau a unor nealocari din diverse motive;
 • Participa, impreuna cu serviciile functionale, la stabilirea unor conturi in planul de conturi, dedicate si necesare evidentei si derularii activitatii de incasare a contravalorii facturilor de energie electrica furnizata clientilor finali;
 • Participarea la implementarea sistemelor informatice contabile specifice activitatii financiare.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Economist la Serviciul Decontare Clienti - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Minim 2 ani experienta in domeniul financiar-contabil;
 • Experiență privind operațiuni de trezorerie în cadrul unei companii;
 • Experienta in derularea platilor prin mijloace de plata fara numerar;
 • Cunoștințe de bază contabilitate generală;
 • Operare PC, MS Office: Word/Access;
 • Cunoștințe de Excel avansat;
 • Cunoștințe de limba engleză.
 • Cunoasterea stucturii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoasterea legislatiei economice in vigoare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Limba engleză avansat;
 • Cunostinte in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Desfasurarea activitatii in ultimii 2 ani pe un program CRM.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  15.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.11.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter