12-09-2023

Anunț interviu cu recrutare internă și externă, pe durată determinată de 6 luni, 1 post de Sef serviciu la Serviciul Contractare Business si Prognoze - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 20.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 20.09.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 6 luni, a postului de Sef Serviciu la Serviciul Contractare Business si Prognoze - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Sef Serviciu la Serviciul Contractare Business si Prognoze - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Planificarea, coordonarea si derularea activitatii de ofertare si contractare pentru clienti finali noncasnici in vederea crestei cotei de piata, a marjei brute comerciale si a eficientizarii activitatii pe piata concurentiala de energie electrica prin dezvoltarea portofoliului de clienti noncasnici, respectand strategia de furnizare a companiei;
 • Planificarea si coordonarea activitatii de ofertare si contractare pentru clienti finali noncasnici captivi gestionati la nivelul serviciilor/birourilor de furnizare;
 • Planificarea, coordonarea si derularea activitatii de contractare pentru prosumatori noncasnici;
 • Coordonarea metodologica a activitatii de contractare clienti captivi noncasnici, gestionati la nivelul serviciilor/birourilor de furnizare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu la  Serviciul Contractare Business si Prognoze - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare;
 • Minim 5 ani in activitatea de furnizare, minim 5 ani in functii de conducere in activitatea de furnizare;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;

- Cursuri de specializare in domeniul de activitate;

- Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Sef Serviciu este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în  21.09.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 19.09.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter